دانلود رایگان آهنگ «آدم آدم است» اثر تازه «سهیل مخبری» رونمایی می‌شود

دانلود رایگان آهنگ «آدم آدم است» اثر تازه «سهیل مخبری» رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از آلبوم «آدم آدم است» اثر تازه «سهیل مخبری»، هفته آخر از دی ماه ۱۳۹۵، در «بنیاد لاجوردی» برگزار می گردد.
+«سهیل مخبری»، در این آلبوم از قیچک، ویولون، ویولنسل و کمانچه استفاده کرده است و نوازندگی سازهای کوبه ای آلبوم را «بهتاش ابوالقاسم» به عهده داشته است

دانلود رایگان آهنگ «آدم آدم است» اثر تازه «سهیل مخبری» رونمایی می‌شود

(image)

مراسم رونمایی از آلبوم «آدم آدم است» اثر تازه «سهیل مخبری»، هفته آخر از دی ماه ۱۳۹۵، در «بنیاد لاجوردی» برگزار می گردد.
+«سهیل مخبری»، در این آلبوم از قیچک، ویولون، ویولنسل و کمانچه استفاده کرده است و نوازندگی سازهای کوبه ای آلبوم را «بهتاش ابوالقاسم» به عهده داشته است
دانلود رایگان آهنگ «آدم آدم است» اثر تازه «سهیل مخبری» رونمایی می‌شود