دانلود رایگان آهنگ آرش ام جی پِین فول

دانلود رایگان آهنگ آرش ام جی پِین فول

بنام

دانلود آهنگ جدید آرش ام جی به نام پِین فول

متن ترانه آرش ام جی پِین فول

درسته خواستم شعورمو ثابت کنم

اما حیف که بعضیا ارزش نـدارن

خـاستن جلو همه خـارم کـنن

بیخیال هــہ اونا درکش ندارن

خــاستم به بزرگـتر سلام بــدم

جای اینــکه تحویل بگیـــرن جــواب بــدن

گــفتن ببین دستمون خالی خالیه

هــمونا کـہ باعث شــدن خــراب بشم

مــنی که دستم جلو کسی دراز نشد

بابام گفت جلو نامرد دست دراز نــکن

پــس نیازی هم دیگه به حمایتت نیس

هیچ راهی هم واسه هدایتت نیس

همه میدونیم اینا یه کنایه هسـتو

یه مثال رسم کرایه دســتو

فقط یکے به هدفش رسیـــد

اونم از استعداد اراده هســتو

آدمهـا وقتی نیاز دارن یادت میـکـنن

تا اولاے راهــشون شادت میـکنن

وقتی که کــارشونم تــموم شـــد

از یادوخاطرشون اخراجت میــکـنن

هر چی میگی ما اخراجی نیستیم

ما حتی واسه دردم علاجی نیستیم

تو میگی من آخـر مــرام

ببین مــا تو کـــار خــرابے نیستیــم

خلاصه فقط حرفه تو راسه رفتی جلو فقط تو واسه همونایی که حـمایتت کردن حال میکنن با یه تیکه از کـوراست

سعی میکنی که به کسی دل نبندی

زیر پـاتم هاچبڪ و ال نــود نـےس

میدونی که همه اهن پــرستن

همه تو صحنه دیگه ماهر تر هستن

میدونی فقط یه اشکالی داره

اگه رفت دنبالش داده اشاری ســاده

بعد مدتها زنگش میزنی

میبینی که شمارتم اشغالے داده

میگه بخاطرت سیگاری شــدم

تو خاب بودی مـن باعث بیداریت شــدم

چـرا چــون که ذاتت خــرابه

بعد سالها بیام بات یه دیداری کنم

وقتی با تو بود یه رابطه ساده ی عشقی

کاری نداشت که تو خوشکلی یا زشتی

میکنه خــوشکل ون چشارولنزو گوشه

دنبال عشق نیس هــدف بنزو پــورشه

از خودش بشینه و سلفی بگیره

بخوره صدتا لایک و یه حسی بگیره

متاسفانه درد عقدست

اونـ حاضره که مسیرشو مرسی بگیره

ببین!همه رفتنین خودتو بسپار فقط به حرف شنیدن

هیچی واسط ماندگار نیست

چه فــایده داره طعـم تلخ چشیــدن

خلاصه فقط حرف تو راسه رفتی جلو فقط تو واسه همونایی که حمایتت کردن حال میکنن با یه تیکه از کـوراست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرش ام جی پِین فول

بنام

دانلود آهنگ جدید آرش ام جی به نام پِین فول

متن ترانه آرش ام جی پِین فول

درسته خواستم شعورمو ثابت کنم

اما حیف که بعضیا ارزش نـدارن

خـاستن جلو همه خـارم کـنن

بیخیال هــہ اونا درکش ندارن

خــاستم به بزرگـتر سلام بــدم

جای اینــکه تحویل بگیـــرن جــواب بــدن

گــفتن ببین دستمون خالی خالیه

هــمونا کـہ باعث شــدن خــراب بشم

مــنی که دستم جلو کسی دراز نشد

بابام گفت جلو نامرد دست دراز نــکن

پــس نیازی هم دیگه به حمایتت نیس

هیچ راهی هم واسه هدایتت نیس

همه میدونیم اینا یه کنایه هسـتو

یه مثال رسم کرایه دســتو

فقط یکے به هدفش رسیـــد

اونم از استعداد اراده هســتو

آدمهـا وقتی نیاز دارن یادت میـکـنن

تا اولاے راهــشون شادت میـکنن

وقتی که کــارشونم تــموم شـــد

از یادوخاطرشون اخراجت میــکـنن

هر چی میگی ما اخراجی نیستیم

ما حتی واسه دردم علاجی نیستیم

تو میگی من آخـر مــرام

ببین مــا تو کـــار خــرابے نیستیــم

خلاصه فقط حرفه تو راسه رفتی جلو فقط تو واسه همونایی که حـمایتت کردن حال میکنن با یه تیکه از کـوراست

سعی میکنی که به کسی دل نبندی

زیر پـاتم هاچبڪ و ال نــود نـےس

میدونی که همه اهن پــرستن

همه تو صحنه دیگه ماهر تر هستن

میدونی فقط یه اشکالی داره

اگه رفت دنبالش داده اشاری ســاده

بعد مدتها زنگش میزنی

میبینی که شمارتم اشغالے داده

میگه بخاطرت سیگاری شــدم

تو خاب بودی مـن باعث بیداریت شــدم

چـرا چــون که ذاتت خــرابه

بعد سالها بیام بات یه دیداری کنم

وقتی با تو بود یه رابطه ساده ی عشقی

کاری نداشت که تو خوشکلی یا زشتی

میکنه خــوشکل ون چشارولنزو گوشه

دنبال عشق نیس هــدف بنزو پــورشه

از خودش بشینه و سلفی بگیره

بخوره صدتا لایک و یه حسی بگیره

متاسفانه درد عقدست

اونـ حاضره که مسیرشو مرسی بگیره

ببین!همه رفتنین خودتو بسپار فقط به حرف شنیدن

هیچی واسط ماندگار نیست

چه فــایده داره طعـم تلخ چشیــدن

خلاصه فقط حرف تو راسه رفتی جلو فقط تو واسه همونایی که حمایتت کردن حال میکنن با یه تیکه از کـوراست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرش ام جی پِین فول