دانلود رایگان آهنگ آرش هیترد و هیدن نام ۱۴ اردیبهشت

دانلود رایگان آهنگ آرش هیترد و هیدن نام ۱۴ اردیبهشت

بنام

دانلود آهنگ جدید آرش هیترد و هیدن نام به نام ۱۴ اردیبهشت

متن ترانه آرش هیترد و هیدن نام ۱۴ اردیبهشت

امشب بازم بدون تو گذاشت با  ایت که دلم گرفته ازت
خستم از این روزای بی کسی
شب تولد شد شب تنهایی شب تولدم شده شب غصه ها
تو که میدونسی بی تو همه روزای خشمون رو دادی به باد
دیگه نیستم تو حال هوات هر شب تو تو من تنها تو که
میدونسی دل بعض صدامی همه روزای خوبمو از یاد برد دورش دیگه
نمیخوام تو واسه خاطرات رفته واسه قلبی که دست های که عشق تو که وجود
دارم تو که همیشه بودی دلیل خنده ام از دست های که از دستام دوره

امشب بازم بدون تو گذاشت با  ایت که دلم گرفته ازت
خستم از این روزای بی کسی
شب تولد شد شب تنهایی شب تولدم شده شب غصه ها
تو که میدونسی بی تو همه روزای خشمون رو دادی به باد
دیگه نیستم تو حال هوات هر شب تو تو من تنها تو که
میدونسی دل بعض صدامی همه روزای خوبمو از یاد برد دورش دیگه
نمیخوام تو واسه خاطرات رفته واسه قلبی که دست های که عشق تو که وجود
دارم تو که همیشه بودی دلیل خنده ام از دست های که از دستام دوره

امشب بازم بدون تو گذاشت با  ایت که دلم گرفته ازت
خستم از این روزای بی کسی
شب تولد شد شب تنهایی شب تولدم شده شب غصه ها
تو که میدونسی بی تو همه روزای خشمون رو دادی به باد
دیگه نیستم تو حال هوات هر شب تو تو من تنها تو که
میدونسی دل بعض صدامی همه روزای خوبمو از یاد برد دورش دیگه
نمیخوام تو واسه خاطرات رفته واسه قلبی که دست های که عشق تو که وجود
دارم تو که همیشه بودی دلیل خنده ام از دست های که از دستام دوره

دانلود آهنگ جدید آرش هیترد و هیدن نام بنام ۱۴ اردیبهشت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرش هیترد و هیدن نام ۱۴ اردیبهشت

بنام

دانلود آهنگ جدید آرش هیترد و هیدن نام به نام ۱۴ اردیبهشت

متن ترانه آرش هیترد و هیدن نام ۱۴ اردیبهشت

امشب بازم بدون تو گذاشت با  ایت که دلم گرفته ازت
خستم از این روزای بی کسی
شب تولد شد شب تنهایی شب تولدم شده شب غصه ها
تو که میدونسی بی تو همه روزای خشمون رو دادی به باد
دیگه نیستم تو حال هوات هر شب تو تو من تنها تو که
میدونسی دل بعض صدامی همه روزای خوبمو از یاد برد دورش دیگه
نمیخوام تو واسه خاطرات رفته واسه قلبی که دست های که عشق تو که وجود
دارم تو که همیشه بودی دلیل خنده ام از دست های که از دستام دوره

امشب بازم بدون تو گذاشت با  ایت که دلم گرفته ازت
خستم از این روزای بی کسی
شب تولد شد شب تنهایی شب تولدم شده شب غصه ها
تو که میدونسی بی تو همه روزای خشمون رو دادی به باد
دیگه نیستم تو حال هوات هر شب تو تو من تنها تو که
میدونسی دل بعض صدامی همه روزای خوبمو از یاد برد دورش دیگه
نمیخوام تو واسه خاطرات رفته واسه قلبی که دست های که عشق تو که وجود
دارم تو که همیشه بودی دلیل خنده ام از دست های که از دستام دوره

امشب بازم بدون تو گذاشت با  ایت که دلم گرفته ازت
خستم از این روزای بی کسی
شب تولد شد شب تنهایی شب تولدم شده شب غصه ها
تو که میدونسی بی تو همه روزای خشمون رو دادی به باد
دیگه نیستم تو حال هوات هر شب تو تو من تنها تو که
میدونسی دل بعض صدامی همه روزای خوبمو از یاد برد دورش دیگه
نمیخوام تو واسه خاطرات رفته واسه قلبی که دست های که عشق تو که وجود
دارم تو که همیشه بودی دلیل خنده ام از دست های که از دستام دوره

دانلود آهنگ جدید آرش هیترد و هیدن نام بنام ۱۴ اردیبهشت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرش هیترد و هیدن نام ۱۴ اردیبهشت