دانلود رایگان آهنگ آرمان اسماعیلی بی پیدا

دانلود رایگان آهنگ آرمان اسماعیلی بی پیدا

بنام

دانلود آهنگ جدید آرمان اسماعیلی به نام بی پیدا

متن ترانه آرمان اسماعیلی بی پیدا

 

میری فراموشم کنی کاش جاده ها مسدود شه
برگردی از تصمیمت و دنیات به من محدود شه
میری و بی تو لحظه هام با بغض و حسرت میگذره
اینجا از هر چی فکر کنی دوریت بهم نزدیکتره
***
میری فراموشم کنی راحت نرو تردید کن
این لحظه های آخرو با موندنت تمدید کن
باور نمیکردم یه روز با غصه درگیرم کنی
باور نمیکردم بری از زندگی سیرم کنی
میری فراموشم کنی کاش جاده ها مسدود شه
برگردی از تصمیمت و دنیات به من محدود شه
میری و بی تو لحظه هام با بغض و حسرت میگذره
اینجا از هر چی فکر کنی دوریت بهم نزدیکتره
***
میری فراموشم کنی راحت نرو تردید کن
این لحظه های آخرو با موندنت تمدید کن
باور نمیکردم یه روز با غصه درگیرم کنی
باور نمیکردم بری از زندگی سیرم کنی
میری فراموشم کنی کاش جاده ها مسدود شه
برگردی از تصمیمت و دنیات به من محدود شه
میری و بی تو لحظه هام با بغض و حسرت میگذره
اینجا از هر چی فکر کنی دوریت بهم نزدیکتره
***
میری فراموشم کنی راحت نرو تردید کن
این لحظه های آخرو با موندنت تمدید کن
باور نمیکردم یه روز با غصه درگیرم کنی
باور نمیکردم بری از زندگی سیرم کنی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمان اسماعیلی بی پیدا

بنام

دانلود آهنگ جدید آرمان اسماعیلی به نام بی پیدا

متن ترانه آرمان اسماعیلی بی پیدا

 

میری فراموشم کنی کاش جاده ها مسدود شه
برگردی از تصمیمت و دنیات به من محدود شه
میری و بی تو لحظه هام با بغض و حسرت میگذره
اینجا از هر چی فکر کنی دوریت بهم نزدیکتره
***
میری فراموشم کنی راحت نرو تردید کن
این لحظه های آخرو با موندنت تمدید کن
باور نمیکردم یه روز با غصه درگیرم کنی
باور نمیکردم بری از زندگی سیرم کنی
میری فراموشم کنی کاش جاده ها مسدود شه
برگردی از تصمیمت و دنیات به من محدود شه
میری و بی تو لحظه هام با بغض و حسرت میگذره
اینجا از هر چی فکر کنی دوریت بهم نزدیکتره
***
میری فراموشم کنی راحت نرو تردید کن
این لحظه های آخرو با موندنت تمدید کن
باور نمیکردم یه روز با غصه درگیرم کنی
باور نمیکردم بری از زندگی سیرم کنی
میری فراموشم کنی کاش جاده ها مسدود شه
برگردی از تصمیمت و دنیات به من محدود شه
میری و بی تو لحظه هام با بغض و حسرت میگذره
اینجا از هر چی فکر کنی دوریت بهم نزدیکتره
***
میری فراموشم کنی راحت نرو تردید کن
این لحظه های آخرو با موندنت تمدید کن
باور نمیکردم یه روز با غصه درگیرم کنی
باور نمیکردم بری از زندگی سیرم کنی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمان اسماعیلی بی پیدا