دانلود رایگان آهنگ آرمین معترض یادگاری ۲

دانلود رایگان آهنگ آرمین معترض یادگاری ۲

بنام

دانلود آهنگ جدید آرمین معترض به نام یادگاری ۲

متن ترانه آرمین معترض یادگاری ۲

 

سوزه هامم گذشت تولد من بود
اصلا یادت بود اصلا فکرت پیشه من بود
یادته همیشه کنار من بودی
چند روز بود چقدر شادو خندون بودی
مهم نبود برامون هدیه و کیک و شیرینی
مهم این بود کنار هم خوشحال بودیم
مهم این این بود کنارهم خاطره میساختیم
لعنتی کنار کی خاطره میسازی
بعد ۵سال دومین تولدمه بی تو
چه غلطی میکنی یه شب میبینم خوابتو
کیو میگردی دیوونه ولگرد شدی
منتظر زنگت بودم یه تبریک بگی
فکر میکردم یذره فکرت پیشم باشه
نه اینجوری نیس فکرت جای دیگه گیره
چقدر سادم گوشی همیشه دستمه
که شاید اس بدی بگی مبارکه

 

سوزه هامم گذشت تولد من بود
اصلا یادت بود اصلا فکرت پیشه من بود
یادته همیشه کنار من بودی
چند روز بود چقدر شادو خندون بودی
مهم نبود برامون هدیه و کیک و شیرینی
مهم این بود کنار هم خوشحال بودیم
مهم این این بود کنارهم خاطره میساختیم
لعنتی کنار کی خاطره میسازی
بعد ۵سال دومین تولدمه بی تو
چه غلطی میکنی یه شب میبینم خوابتو
کیو میگردی دیوونه ولگرد شدی
منتظر زنگت بودم یه تبریک بگی
فکر میکردم یذره فکرت پیشم باشه
نه اینجوری نیس فکرت جای دیگه گیره
چقدر سادم گوشی همیشه دستمه
که شاید اس بدی بگی مبارکه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمین معترض یادگاری ۲

بنام

دانلود آهنگ جدید آرمین معترض به نام یادگاری ۲

متن ترانه آرمین معترض یادگاری ۲

 

سوزه هامم گذشت تولد من بود
اصلا یادت بود اصلا فکرت پیشه من بود
یادته همیشه کنار من بودی
چند روز بود چقدر شادو خندون بودی
مهم نبود برامون هدیه و کیک و شیرینی
مهم این بود کنار هم خوشحال بودیم
مهم این این بود کنارهم خاطره میساختیم
لعنتی کنار کی خاطره میسازی
بعد ۵سال دومین تولدمه بی تو
چه غلطی میکنی یه شب میبینم خوابتو
کیو میگردی دیوونه ولگرد شدی
منتظر زنگت بودم یه تبریک بگی
فکر میکردم یذره فکرت پیشم باشه
نه اینجوری نیس فکرت جای دیگه گیره
چقدر سادم گوشی همیشه دستمه
که شاید اس بدی بگی مبارکه

 

سوزه هامم گذشت تولد من بود
اصلا یادت بود اصلا فکرت پیشه من بود
یادته همیشه کنار من بودی
چند روز بود چقدر شادو خندون بودی
مهم نبود برامون هدیه و کیک و شیرینی
مهم این بود کنار هم خوشحال بودیم
مهم این این بود کنارهم خاطره میساختیم
لعنتی کنار کی خاطره میسازی
بعد ۵سال دومین تولدمه بی تو
چه غلطی میکنی یه شب میبینم خوابتو
کیو میگردی دیوونه ولگرد شدی
منتظر زنگت بودم یه تبریک بگی
فکر میکردم یذره فکرت پیشم باشه
نه اینجوری نیس فکرت جای دیگه گیره
چقدر سادم گوشی همیشه دستمه
که شاید اس بدی بگی مبارکه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمین معترض یادگاری ۲