دانلود رایگان آهنگ آرمین نصرتی جووون

دانلود رایگان آهنگ آرمین نصرتی جووون

بنام

دانلود آهنگ جدید آرمین نصرتی به نام جووون

متن ترانه آرمین نصرتی جووون

دارم عاشقت میشم نترس بیا
قسمت میدم نرو با من بیا
دارم عاشقت میشم تورو خدا
از دست من میگم بیا با من بیا
یه وقت نگی ازت بدم میاد
چشمای تو درست مثل نقاشی هاس
حساب تو با بقیه فرق میکنه
این ک من عاشق تو ام بسش خداس
جوون پیشم بمون تکراری نیست احساسمون
جوون خوشگل ترین خنده هام رو صورتمون

متن ترانه آرمین نصرتی جووون

جوون پیشم بمون تکراری نیست احساسمون
جوون خوشگل ترین خنده هام رو صورتمون
دارم عاشقت میشم نترس بیا
قسمت میدم نرو با من بیا
دارم عاشقت میشم تورو خدا
از دست من میگم بیا با من بیا
یه وقت نگی ازت بدم میاد
چشمای تو درست مثل نقاشی هاس
حساب تو با بقیه فرق میکنه
این ک من عاشق تو ام بسش خداس
دارم عاشقت میشم نترس بیا
قسمت میدم نرو با من بیا
دارم عاشقت میشم تورو خدا
از دست من میگم بیا با من بیا
یه وقت نگی ازت بدم میاد
چشمای تو درست مثل نقاشی هاس
حساب تو با بقیه فرق میکنه
این ک من عاشق تو ام بسش خداس

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمین نصرتی جووون

بنام

دانلود آهنگ جدید آرمین نصرتی به نام جووون

متن ترانه آرمین نصرتی جووون

دارم عاشقت میشم نترس بیا
قسمت میدم نرو با من بیا
دارم عاشقت میشم تورو خدا
از دست من میگم بیا با من بیا
یه وقت نگی ازت بدم میاد
چشمای تو درست مثل نقاشی هاس
حساب تو با بقیه فرق میکنه
این ک من عاشق تو ام بسش خداس
جوون پیشم بمون تکراری نیست احساسمون
جوون خوشگل ترین خنده هام رو صورتمون

متن ترانه آرمین نصرتی جووون

جوون پیشم بمون تکراری نیست احساسمون
جوون خوشگل ترین خنده هام رو صورتمون
دارم عاشقت میشم نترس بیا
قسمت میدم نرو با من بیا
دارم عاشقت میشم تورو خدا
از دست من میگم بیا با من بیا
یه وقت نگی ازت بدم میاد
چشمای تو درست مثل نقاشی هاس
حساب تو با بقیه فرق میکنه
این ک من عاشق تو ام بسش خداس
دارم عاشقت میشم نترس بیا
قسمت میدم نرو با من بیا
دارم عاشقت میشم تورو خدا
از دست من میگم بیا با من بیا
یه وقت نگی ازت بدم میاد
چشمای تو درست مثل نقاشی هاس
حساب تو با بقیه فرق میکنه
این ک من عاشق تو ام بسش خداس

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمین نصرتی جووون