دانلود رایگان آهنگ آرمیک بری مردم

دانلود رایگان آهنگ آرمیک بری مردم

بنام

دانلود آهنگ جدید آرمیک به نام بری مردم

متن ترانه آرمیک بری مردم

از کنارت جایی نمیرم. دیوونه
گره خورده به تو.تقدیرم دیوونه
از کنارم بری مردم من تازه به تو. دل سپردم
قلبه من.تا ابد عاشقت میمونه
خیالت تخت عشقت قدرت رو میدونه
همیشه هست تکیه گاهت
هر جا بری میادش همراهت
وقتی هستی  جون میگیرم سختیارواسون میگیرم.
مگه مثلت.میشه پیدا
عشق مهربون و سر به زیرم
خوب میفهمیم همدیگرو
از پیشم تا ابد جایی نروووو
من.به جز کناره تو..عزیزم.
نکردم.خوشبختی و باورو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمیک بری مردم

بنام

دانلود آهنگ جدید آرمیک به نام بری مردم

متن ترانه آرمیک بری مردم

از کنارت جایی نمیرم. دیوونه
گره خورده به تو.تقدیرم دیوونه
از کنارم بری مردم من تازه به تو. دل سپردم
قلبه من.تا ابد عاشقت میمونه
خیالت تخت عشقت قدرت رو میدونه
همیشه هست تکیه گاهت
هر جا بری میادش همراهت
وقتی هستی  جون میگیرم سختیارواسون میگیرم.
مگه مثلت.میشه پیدا
عشق مهربون و سر به زیرم
خوب میفهمیم همدیگرو
از پیشم تا ابد جایی نروووو
من.به جز کناره تو..عزیزم.
نکردم.خوشبختی و باورو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرمیک بری مردم