دانلود رایگان آهنگ آروان ببخش

دانلود رایگان آهنگ آروان ببخش

بنام

دانلود آهنگ جدید آروان به نام ببخش

متن ترانه آروان ببخش

چشات خوبی هامو ندید نشه تموم شده دنیا
من شب تاریک دنیا شده دیگه یه جا باریک
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم
میمونم همیشه بودم که چشات منو ندید
چشات خوبی هامو ندید نشه تموم شده دنیا
من شب تاریک دنیا شده دیگه یه جا باریک
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم

متن ترانه آروان ببخش

میمونم همیشه بودم که چشات منو ندید
چشات خوبی هامو ندید نشه تموم شده دنیا
من شب تاریک دنیا شده دیگه یه جا باریک
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم
میمونم همیشه بودم که چشات منو ندید
چشات خوبی هامو ندید نشه تموم شده دنیا
من شب تاریک دنیا شده دیگه یه جا باریک
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم
میمونم همیشه بودم که چشات منو ندید
چشات خوبی هامو ندید نشه تموم شده دنیا
من شب تاریک دنیا شده دیگه یه جا باریک
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم
میمونم همیشه بودم که چشات منو ندید

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آروان ببخش

بنام

دانلود آهنگ جدید آروان به نام ببخش

متن ترانه آروان ببخش

چشات خوبی هامو ندید نشه تموم شده دنیا
من شب تاریک دنیا شده دیگه یه جا باریک
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم
میمونم همیشه بودم که چشات منو ندید
چشات خوبی هامو ندید نشه تموم شده دنیا
من شب تاریک دنیا شده دیگه یه جا باریک
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم

متن ترانه آروان ببخش

میمونم همیشه بودم که چشات منو ندید
چشات خوبی هامو ندید نشه تموم شده دنیا
من شب تاریک دنیا شده دیگه یه جا باریک
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم
میمونم همیشه بودم که چشات منو ندید
چشات خوبی هامو ندید نشه تموم شده دنیا
من شب تاریک دنیا شده دیگه یه جا باریک
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم
میمونم همیشه بودم که چشات منو ندید
چشات خوبی هامو ندید نشه تموم شده دنیا
من شب تاریک دنیا شده دیگه یه جا باریک
چرا تنها میمونم همیشه تنهایی ادت منه
بهمن ماهی  تو همه دردارو تنها کشیدم
میمونم همیشه بودم که چشات منو ندید

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آروان ببخش