دانلود رایگان آهنگ آرین خوشرو الکی

دانلود رایگان آهنگ آرین خوشرو الکی

بنام

آهنگ: کسری جوادی – ترانه:مهردادسپهری
تنظیم ومیکس: آرین خوشرو

دانلود آهنگ جدید آرین خوشرو به نام الکی

متن ترانه آرین خوشرو الکی

 

ماروباش دل به کی باختیم الکی
زندگی رو با کی ساختیم الکی
ماروباش تو روزگار بی وفا
باوفاروکی شناختیم الکی

مارو باش چی فکر می کردیمو چی شد
توی اشتباه گداختیم الکی
خیلیا ساز مخالفو زدن
ماموافقو نواختیم الکی

غافل از هزارتاراه پنهونی
توی سربالای تاختیم الکی
همه چی مثل یه بازی شوخی بود
شوخی شوخی جدی باختیم الکی
ماروباش دل به کی باختیم الکی
زندگی رو با کی ساختیم الکی
ماروباش تو روزگار بی وفا
باوفاروکی شناختیم الکی

مارو باش چی فکر می کردیمو چی شد
توی اشتباه گداختیم الکی
خیلیا ساز مخالفو زدن
ماموافقو نواختیم الکی

غافل از هزارتاراه پنهونی
توی سربالای تاختیم الکی
همه چی مثل یه بازی شوخی بود
شوخی شوخی جدی باختیم الکی

+ + + +

 

ماروباش دل به کی باختیم الکی
زندگی رو با کی ساختیم الکی
ماروباش تو روزگار بی وفا
باوفاروکی شناختیم الکی

مارو باش چی فکر می کردیمو چی شد
توی اشتباه گداختیم الکی
خیلیا ساز مخالفو زدن
ماموافقو نواختیم الکی

غافل از هزارتاراه پنهونی
توی سربالای تاختیم الکی
همه چی مثل یه بازی شوخی بود
شوخی شوخی جدی باختیم الکی
ماروباش دل به کی باختیم الکی
زندگی رو با کی ساختیم الکی
ماروباش تو روزگار بی وفا
باوفاروکی شناختیم الکی

مارو باش چی فکر می کردیمو چی شد
توی اشتباه گداختیم الکی
خیلیا ساز مخالفو زدن
ماموافقو نواختیم الکی

غافل از هزارتاراه پنهونی
توی سربالای تاختیم الکی
همه چی مثل یه بازی شوخی بود
شوخی شوخی جدی باختیم الکی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرین خوشرو الکی

بنام

آهنگ: کسری جوادی – ترانه:مهردادسپهری
تنظیم ومیکس: آرین خوشرو

دانلود آهنگ جدید آرین خوشرو به نام الکی

متن ترانه آرین خوشرو الکی

 

ماروباش دل به کی باختیم الکی
زندگی رو با کی ساختیم الکی
ماروباش تو روزگار بی وفا
باوفاروکی شناختیم الکی

مارو باش چی فکر می کردیمو چی شد
توی اشتباه گداختیم الکی
خیلیا ساز مخالفو زدن
ماموافقو نواختیم الکی

غافل از هزارتاراه پنهونی
توی سربالای تاختیم الکی
همه چی مثل یه بازی شوخی بود
شوخی شوخی جدی باختیم الکی
ماروباش دل به کی باختیم الکی
زندگی رو با کی ساختیم الکی
ماروباش تو روزگار بی وفا
باوفاروکی شناختیم الکی

مارو باش چی فکر می کردیمو چی شد
توی اشتباه گداختیم الکی
خیلیا ساز مخالفو زدن
ماموافقو نواختیم الکی

غافل از هزارتاراه پنهونی
توی سربالای تاختیم الکی
همه چی مثل یه بازی شوخی بود
شوخی شوخی جدی باختیم الکی

+ + + +

 

ماروباش دل به کی باختیم الکی
زندگی رو با کی ساختیم الکی
ماروباش تو روزگار بی وفا
باوفاروکی شناختیم الکی

مارو باش چی فکر می کردیمو چی شد
توی اشتباه گداختیم الکی
خیلیا ساز مخالفو زدن
ماموافقو نواختیم الکی

غافل از هزارتاراه پنهونی
توی سربالای تاختیم الکی
همه چی مثل یه بازی شوخی بود
شوخی شوخی جدی باختیم الکی
ماروباش دل به کی باختیم الکی
زندگی رو با کی ساختیم الکی
ماروباش تو روزگار بی وفا
باوفاروکی شناختیم الکی

مارو باش چی فکر می کردیمو چی شد
توی اشتباه گداختیم الکی
خیلیا ساز مخالفو زدن
ماموافقو نواختیم الکی

غافل از هزارتاراه پنهونی
توی سربالای تاختیم الکی
همه چی مثل یه بازی شوخی بود
شوخی شوخی جدی باختیم الکی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرین خوشرو الکی