دانلود رایگان آهنگ آرین یاری خوش سلیقه

دانلود رایگان آهنگ آرین یاری خوش سلیقه

بنام


ترانه و آهنگ ، تنظیم : آرین یاری
آهنگ شاد و متفاوت ویژه رقص

دانلود آهنگ جدید آرین یاری به نام خوش سلیقه

متن ترانه آرین یاری خوش سلیقه

از او بالا میاد یه دسته هوری
از او بالا میاد یه دسته هوری
همه بال بلند گردند بلوری
همه بال بلند گردند بلوری
خوش سلیقه هستی دل به من بستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی

بلند به بالا به بالا تو اومدم من
بلند به بالا به بالا تو اومدم من
برای خال تو اومدم من
برای خال تو اومدم من
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی

 

+ + + + + + + + + + + + + +

از او بالا میاد یه دسته هوری
از او بالا میاد یه دسته هوری
همه بال بلند گردند بلوری
همه بال بلند گردند بلوری
خوش سلیقه هستی دل به من بستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی

بلند به بالا به بالا تو اومدم من
بلند به بالا به بالا تو اومدم من
برای خال تو اومدم من
برای خال تو اومدم من
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرین یاری خوش سلیقه

بنام


ترانه و آهنگ ، تنظیم : آرین یاری
آهنگ شاد و متفاوت ویژه رقص

دانلود آهنگ جدید آرین یاری به نام خوش سلیقه

متن ترانه آرین یاری خوش سلیقه

از او بالا میاد یه دسته هوری
از او بالا میاد یه دسته هوری
همه بال بلند گردند بلوری
همه بال بلند گردند بلوری
خوش سلیقه هستی دل به من بستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی

بلند به بالا به بالا تو اومدم من
بلند به بالا به بالا تو اومدم من
برای خال تو اومدم من
برای خال تو اومدم من
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی

 

+ + + + + + + + + + + + + +

از او بالا میاد یه دسته هوری
از او بالا میاد یه دسته هوری
همه بال بلند گردند بلوری
همه بال بلند گردند بلوری
خوش سلیقه هستی دل به من بستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی

بلند به بالا به بالا تو اومدم من
بلند به بالا به بالا تو اومدم من
برای خال تو اومدم من
برای خال تو اومدم من
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی
میون این همه خاطرخواهات تو به دل من نشستی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرین یاری خوش سلیقه