دانلود رایگان آهنگ آرین یاری ما بیشتر

دانلود رایگان آهنگ آرین یاری ما بیشتر

بنام


ترانه ، آهنگ ، تنظیم : آرین یاری

 

بنام

دوسم دارم دوست داریم ما
بیشتر عاشقتی عاشقیم ما
حالا فدام میشی فدات میشیم
ما بیشتر خاطرخامی خاطر
خاتم مابیشتر
با رفتنت ای ولا رقصیذنت
ای ولا حالا ناز کردنت ای
ولا حالا دل بردنت ای ولا
تو که داری قرروی کمرت
بریز بریز بریز هر چی که داری
قر روی کمر بریز بریز
خوشگل نازی والا ابرو
کمونی والا
مثل طلای ناب دوسم دارم دوست داریم ما
بیشتر عاشقتی عاشقیم ما
حالا فدام میشی فدات میشیم
ما بیشتر خاطرخامی خاطر
خاتم مابیشتر
با رفتنت ای ولا رقصیذنت
ای ولا حالا ناز کردنت ای
ولا حالا دل بردنت ای ولا
تو که داری قرروی کمرت
بریز بریز بریز هر چی که داری
قر روی کمر بریز بریز
خوشگل نازی والا ابرو
کمونی والا
مثل طلای ناب شدی هزار
هزار ماشالا مثل طلای ناب
شدی هزار هزار ماشالا
میدونی دلم به یادت خیلی
وسواسی میشه لب تو جام
شراب یه جور خاصی میشه
امشبم با تو شب مهتابی
میشه
کنارت عشقم شب رویایی
میشههزار
هزار ماشالا مثل طلای ناب
شدی هزار هزار ماشالا
میدونی دلم به یادت خیلی
وسواسی میشه لب تو جام
شراب یه جور خاصی میشه
امشبم با تو شب مهتابی
میشه
کنارت عشقم شب رویایی
میشه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرین یاری ما بیشتر

بنام


ترانه ، آهنگ ، تنظیم : آرین یاری

 

بنام

دوسم دارم دوست داریم ما
بیشتر عاشقتی عاشقیم ما
حالا فدام میشی فدات میشیم
ما بیشتر خاطرخامی خاطر
خاتم مابیشتر
با رفتنت ای ولا رقصیذنت
ای ولا حالا ناز کردنت ای
ولا حالا دل بردنت ای ولا
تو که داری قرروی کمرت
بریز بریز بریز هر چی که داری
قر روی کمر بریز بریز
خوشگل نازی والا ابرو
کمونی والا
مثل طلای ناب دوسم دارم دوست داریم ما
بیشتر عاشقتی عاشقیم ما
حالا فدام میشی فدات میشیم
ما بیشتر خاطرخامی خاطر
خاتم مابیشتر
با رفتنت ای ولا رقصیذنت
ای ولا حالا ناز کردنت ای
ولا حالا دل بردنت ای ولا
تو که داری قرروی کمرت
بریز بریز بریز هر چی که داری
قر روی کمر بریز بریز
خوشگل نازی والا ابرو
کمونی والا
مثل طلای ناب شدی هزار
هزار ماشالا مثل طلای ناب
شدی هزار هزار ماشالا
میدونی دلم به یادت خیلی
وسواسی میشه لب تو جام
شراب یه جور خاصی میشه
امشبم با تو شب مهتابی
میشه
کنارت عشقم شب رویایی
میشههزار
هزار ماشالا مثل طلای ناب
شدی هزار هزار ماشالا
میدونی دلم به یادت خیلی
وسواسی میشه لب تو جام
شراب یه جور خاصی میشه
امشبم با تو شب مهتابی
میشه
کنارت عشقم شب رویایی
میشه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آرین یاری ما بیشتر

ماشین های جدید