دانلود رایگان آهنگ ابوذر قشقاوی بغض

دانلود رایگان آهنگ ابوذر قشقاوی بغض

بنام

دانلود آهنگ جدید ابوذر قشقاوی به نام بغض

متن ترانه ابوذر قشقاوی بغض

هنوزم نشستم که برگردیو چشمو نبستم که پیدا بشی

چقدر خش خبر اومدم تا بگم عزیزم قراره که بابا بشی

چقدر سخته که آرزو های تو بسوزه جلو چشم تو دود شه

جگر گوشه مادری جشم به راه زیر کوه آتیش مفقود شه

تو دنیای تردید و نا باوری تورو با سکوتم صدا میکنم

یه بغضم که بارون و میبارمو تورو تو خیالم نگاه میکنم

زمین آسمونی شد و پر کشید جهنم با شک تو خاموش شد

واسه آسمونی شدن سوختی همه ارزوهات فراموش شد

زمستون تو آتیش میسوزه و یه دنیا عزادار این دوریه

نگو آرزوهام پرپر شده نگو کار تقدیر اینجوریه

برای تماشای روزای خوب چه دردی روی دوشت اوار شد

مسیری که راه نجات تو بود پیش پات مثل یه دیوار شد

هنوزم نشستم که برگردیو چشمو نبستم که پیدا بشی

چقدر خش خبر اومدم تا بگم عزیزم قراره که بابا بشی

چقدر سخته که آرزو های تو بسوزه جلو چشم تو دود شه

جگر گوشه مادری جشم به راه زیر کوه آتیش مفقود شه

تو دنیای تردید و نا باوری تورو با سکوتم صدا میکنم

یه بغضم که بارون و میبارمو تورو تو خیالم نگاه میکنم

زمین آسمونی شد و پر کشید جهنم با شک تو خاموش شد

واسه آسمونی شدن سوختی همه ارزوهات فراموش شد

زمستون تو آتیش میسوزه و یه دنیا عزادار این دوریه

نگو آرزوهام پرپر شده نگو کار تقدیر اینجوریه

برای تماشای روزای خوب چه دردی روی دوشت اوار شد

مسیری که راه نجات تو بود پیش پات مثل یه دیوار شد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ابوذر قشقاوی بغض

بنام

دانلود آهنگ جدید ابوذر قشقاوی به نام بغض

متن ترانه ابوذر قشقاوی بغض

هنوزم نشستم که برگردیو چشمو نبستم که پیدا بشی

چقدر خش خبر اومدم تا بگم عزیزم قراره که بابا بشی

چقدر سخته که آرزو های تو بسوزه جلو چشم تو دود شه

جگر گوشه مادری جشم به راه زیر کوه آتیش مفقود شه

تو دنیای تردید و نا باوری تورو با سکوتم صدا میکنم

یه بغضم که بارون و میبارمو تورو تو خیالم نگاه میکنم

زمین آسمونی شد و پر کشید جهنم با شک تو خاموش شد

واسه آسمونی شدن سوختی همه ارزوهات فراموش شد

زمستون تو آتیش میسوزه و یه دنیا عزادار این دوریه

نگو آرزوهام پرپر شده نگو کار تقدیر اینجوریه

برای تماشای روزای خوب چه دردی روی دوشت اوار شد

مسیری که راه نجات تو بود پیش پات مثل یه دیوار شد

هنوزم نشستم که برگردیو چشمو نبستم که پیدا بشی

چقدر خش خبر اومدم تا بگم عزیزم قراره که بابا بشی

چقدر سخته که آرزو های تو بسوزه جلو چشم تو دود شه

جگر گوشه مادری جشم به راه زیر کوه آتیش مفقود شه

تو دنیای تردید و نا باوری تورو با سکوتم صدا میکنم

یه بغضم که بارون و میبارمو تورو تو خیالم نگاه میکنم

زمین آسمونی شد و پر کشید جهنم با شک تو خاموش شد

واسه آسمونی شدن سوختی همه ارزوهات فراموش شد

زمستون تو آتیش میسوزه و یه دنیا عزادار این دوریه

نگو آرزوهام پرپر شده نگو کار تقدیر اینجوریه

برای تماشای روزای خوب چه دردی روی دوشت اوار شد

مسیری که راه نجات تو بود پیش پات مثل یه دیوار شد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ابوذر قشقاوی بغض