دانلود رایگان آهنگ اتابک بیرامی نه تو نیستی

دانلود رایگان آهنگ اتابک بیرامی نه تو نیستی

بنام

 

بنام

یکی رد میشه از اینجا
که بوی عطرتو میده
دلم خیلی حواسش هست
هنوزم پره امیده
یکی رد میشه از اینجا
که خیلی سرد و مغروره
اونیکه رویاشو ساختم
اونیکه از دلم دوره
نه… تو نیستی اونیکه میبینم،یه
اشتباهه،این محاله
چشامو میبندم که بازم حس
کنم این لحظه خیاله
نگاهت شبیه سابق نیس
واسم مثل یه کابوسه
تو این سردیه احساست
دلم بدجوری میسوزه
به این وابستگی ها
به این دلتنگی مدیونی
به بغضای ترک خورده
به این چشمای بارونی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ اتابک بیرامی نه تو نیستی

بنام

 

بنام

یکی رد میشه از اینجا
که بوی عطرتو میده
دلم خیلی حواسش هست
هنوزم پره امیده
یکی رد میشه از اینجا
که خیلی سرد و مغروره
اونیکه رویاشو ساختم
اونیکه از دلم دوره
نه… تو نیستی اونیکه میبینم،یه
اشتباهه،این محاله
چشامو میبندم که بازم حس
کنم این لحظه خیاله
نگاهت شبیه سابق نیس
واسم مثل یه کابوسه
تو این سردیه احساست
دلم بدجوری میسوزه
به این وابستگی ها
به این دلتنگی مدیونی
به بغضای ترک خورده
به این چشمای بارونی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ اتابک بیرامی نه تو نیستی

کیمیا دانلود