دانلود رایگان آهنگ احمد تصدیقی ماه سرد دی

دانلود رایگان آهنگ احمد تصدیقی ماه سرد دی

بنام


ترانه : احمد تصدیقی – میکس و مستر : علی احمدی

دانلود آهنگ جدید احمد تصدیقی به نام ماه سرد دی

متن ترانه احمد تصدیقی ماه سرد دی

ماه سرد دی بود
و زمین غمگین بود
که قدم پشت قدم با احساس
در پی خاطره ها می رفتم

ماه سرد دی بود
و زمین غمگین بود
که قدم پشت قدم با احساس
در پی خاطره ها می رفتم

با سوالی در سر
و جوابی مبهم!
از چه می گویم من
از چه می گویم من

ماه سرد دی بود
پای احساس لغزید و
زمین خورد دلم
تو منو هل دادی

پای احساس لغزید و
زمین خورد دلم
تو منو هل دادی
تو منو هل دادی
تو منو هل دادی

پای احسس شکست
اندکی هم باران
در نگاه دل بیمار نشست
دل بیمار
از این غم
شکست

متن ترانه احمد تصدیقی ماه سرد دی

ماه سرد دی بود
و زمین غمگین بود
که قدم پشت قدم با احساس
در پی خاطره ها می رفتم

ماه سرد دی بود
و زمین غمگین بود
که قدم پشت قدم با احساس
در پی خطره ها می رفتم

با سوالی در سر
و جوابی مبهم!
از چه می گویم من
از چه می گویم من

ماه سرد دی بود
پای احساس لغزید و
زمین خورد دلم
تو منو هل دادی

پای احساس لغزید و
زمین خورد دلم
تو منو هل دادی
تو منو هل دادی
تو منو هل دادی

پای احساس شکست
اندکی هم باران
در نگاه دل بیمار نشست
دل بیمار
از این غم
شکست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احمد تصدیقی ماه سرد دی

بنام


ترانه : احمد تصدیقی – میکس و مستر : علی احمدی

دانلود آهنگ جدید احمد تصدیقی به نام ماه سرد دی

متن ترانه احمد تصدیقی ماه سرد دی

ماه سرد دی بود
و زمین غمگین بود
که قدم پشت قدم با احساس
در پی خاطره ها می رفتم

ماه سرد دی بود
و زمین غمگین بود
که قدم پشت قدم با احساس
در پی خاطره ها می رفتم

با سوالی در سر
و جوابی مبهم!
از چه می گویم من
از چه می گویم من

ماه سرد دی بود
پای احساس لغزید و
زمین خورد دلم
تو منو هل دادی

پای احساس لغزید و
زمین خورد دلم
تو منو هل دادی
تو منو هل دادی
تو منو هل دادی

پای احسس شکست
اندکی هم باران
در نگاه دل بیمار نشست
دل بیمار
از این غم
شکست

متن ترانه احمد تصدیقی ماه سرد دی

ماه سرد دی بود
و زمین غمگین بود
که قدم پشت قدم با احساس
در پی خاطره ها می رفتم

ماه سرد دی بود
و زمین غمگین بود
که قدم پشت قدم با احساس
در پی خطره ها می رفتم

با سوالی در سر
و جوابی مبهم!
از چه می گویم من
از چه می گویم من

ماه سرد دی بود
پای احساس لغزید و
زمین خورد دلم
تو منو هل دادی

پای احساس لغزید و
زمین خورد دلم
تو منو هل دادی
تو منو هل دادی
تو منو هل دادی

پای احساس شکست
اندکی هم باران
در نگاه دل بیمار نشست
دل بیمار
از این غم
شکست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احمد تصدیقی ماه سرد دی