دانلود رایگان آهنگ احمد صفایی عشق من

دانلود رایگان آهنگ احمد صفایی عشق من

بنام

دانلود آهنگ جدید احمد صفایی به نام عشق من

متن ترانه احمد صفایی عشق من

عشق من نمودندنت واسم آزاره
با دلم بازی نکن جون نداره

جز خودت هیچکسی مهم نیست واسم من ترو دوست دارم روت حساسم

با من بمون حتی بد به اینم راضیم
خیلی بت وابسته ام من احساسیم

با هر قدم با هر نفس همش تو فکرمی
نمیشه از تو بگذرم چون تو عشقمی

بر عکس تو من خیلی دوستت دارم
روبروم عکساتو میزارم خیلی دوست دارم
عشق من
برعکس تو من گله ندارم طاقت دوری
ندارم واسه چشمات بیقرارم
عشق من

صبح تا شب شب تا صبح روزام تکراره
زندگیم به هم خورده ندارم راه چاره

یادگار ازت دارم دلم به اون خوشه
سختمه اینکه ببینمت یکی دیگه بخواد عاشق تو شه

بر عکس تو من خیلی دوستت دارم
روبروم عکساتو میزارم خیلی دوست دارم
عشق من
برعکس تو من گله ندارم طاقت دوری
ندارم واسه چشمات بیقرارم
عشق من

متن ترانه احمد صفایی عشق من

عشق من نمودندنت واسم آزاره
با دلم بازی نکن جون نداره

جز خودت هیچکسی مهم نیست واسم من ترو دوست دارم روت حساسم

با من بمون حتی بد به اینم راضیم
خیلی بت وابسته ام من احساسیم

با هر قدم با هر نفس همش تو فکرمی
نمیشه از تو بگذرم چون تو عشقمی

بر عکس تو من خیلی دوستت دارم
روبروم عکساتو میزارم خیلی دوست دارم
عشق من
برعکس تو من گله ندارم طاقت دوری
ندارم واسه چشمات بیقرارم
عشق من

صبح تا شب شب تا صبح روزام تکراره
زندگیم به هم خورده ندارم راه چاره

یادگار ازت دارم دلم به اون خوشه
سختمه اینکه ببینمت یکی دیگه بخواد عاشق تو شه

بر عکس تو من خیلی دوستت دارم
روبروم عکساتو میزارم خیلی دوست دارم
عشق من
برعکس تو من گله ندارم طاقت دوری
ندارم واسه چشمات بیقرارم
عشق من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احمد صفایی عشق من

بنام

دانلود آهنگ جدید احمد صفایی به نام عشق من

متن ترانه احمد صفایی عشق من

عشق من نمودندنت واسم آزاره
با دلم بازی نکن جون نداره

جز خودت هیچکسی مهم نیست واسم من ترو دوست دارم روت حساسم

با من بمون حتی بد به اینم راضیم
خیلی بت وابسته ام من احساسیم

با هر قدم با هر نفس همش تو فکرمی
نمیشه از تو بگذرم چون تو عشقمی

بر عکس تو من خیلی دوستت دارم
روبروم عکساتو میزارم خیلی دوست دارم
عشق من
برعکس تو من گله ندارم طاقت دوری
ندارم واسه چشمات بیقرارم
عشق من

صبح تا شب شب تا صبح روزام تکراره
زندگیم به هم خورده ندارم راه چاره

یادگار ازت دارم دلم به اون خوشه
سختمه اینکه ببینمت یکی دیگه بخواد عاشق تو شه

بر عکس تو من خیلی دوستت دارم
روبروم عکساتو میزارم خیلی دوست دارم
عشق من
برعکس تو من گله ندارم طاقت دوری
ندارم واسه چشمات بیقرارم
عشق من

متن ترانه احمد صفایی عشق من

عشق من نمودندنت واسم آزاره
با دلم بازی نکن جون نداره

جز خودت هیچکسی مهم نیست واسم من ترو دوست دارم روت حساسم

با من بمون حتی بد به اینم راضیم
خیلی بت وابسته ام من احساسیم

با هر قدم با هر نفس همش تو فکرمی
نمیشه از تو بگذرم چون تو عشقمی

بر عکس تو من خیلی دوستت دارم
روبروم عکساتو میزارم خیلی دوست دارم
عشق من
برعکس تو من گله ندارم طاقت دوری
ندارم واسه چشمات بیقرارم
عشق من

صبح تا شب شب تا صبح روزام تکراره
زندگیم به هم خورده ندارم راه چاره

یادگار ازت دارم دلم به اون خوشه
سختمه اینکه ببینمت یکی دیگه بخواد عاشق تو شه

بر عکس تو من خیلی دوستت دارم
روبروم عکساتو میزارم خیلی دوست دارم
عشق من
برعکس تو من گله ندارم طاقت دوری
ندارم واسه چشمات بیقرارم
عشق من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ احمد صفایی عشق من