دانلود رایگان آهنگ ارش ام جی پلاسکو

دانلود رایگان آهنگ ارش ام جی پلاسکو

بنام

دانلود آهنگ جدید ارش ام جی به نام پلاسکو

متن ترانه ارش ام جی پلاسکو

 

همه داشتن میدیدن
یه ملت دارن میبینن
آوار اینقد سوختگی داشت
همه خاب وحشت میدیدن
بچه منتظر باباشه
که از زیر آوار ازاد شه
اما باباش دیگه رفته
اون فقط یاد باباشه ….

پلاسکو سوخت دود شد هوا
یا من السمه و ذکره و شفا
نفهمیدیم سوختگی بود
یا انفجار یا تابش دما
هر کس اومد یه حرف زد رفت
یه کشور همش در حال پسرفت
این وسط فقط مردم میسوزن
مگرنه اضراییل جون گرفت وبرگشت
تو آسمون نوشته بود گرچه فرشته بود
اما موند زیر اوار
نفهمیدیم کی زندست کی مرده
هه حتی نیس یه آمار
دخترک دید باباش زیر اواره
اما جز اشک دیگه چاره نداره
فقط گفت من بابامو میخام
دید که رو باباش کلی آوار سواره

همه داشتن میدیدن
یه ملت دارن میبینن
آوار اینقدر سوختگی داشت
همه خاب وحشت میبینن
بچه منتظر باباشه
که از زیر اوار ازاد شه
اما باباش دیگه رفته
اون فقط یاد باباشه

اون مادر چه گناهی داشت
که ممبعد بخاد داغدار بمونه
که حتی دوتا جیگر گوشش بخاد به زیر اوار بمونه
جیگرم سوخت واسه اون مادر
هنوز نتونسته کنه اینو باور
که دو تا مرد تحویل داده به جامعه
خدا خودت باش داور
امیدوارن خدا بهرتون بشه .امیدوارم که خدا صبرتون بده
چنین روزارو نعصیت میگن
به کل سرزمینم تسلیت میگم
هی که خیلی حرفا نمیشه زد
این اتفاق دردو به ریشه زد
کاشکی من زیر اوار میموندم
اونوقت تا ابد فقط از من میخوندن …

همه داشتن میدیدن
یه ملت دارن میبینن
آوار اینقد سوختگی داشت
همه خاب وحشت میدیدن
بچه منتظر باباشه
که از زیر اوار آزادشه
اما باباش دیگه رفته .اون فقط یاد باباشه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ارش ام جی پلاسکو

بنام

دانلود آهنگ جدید ارش ام جی به نام پلاسکو

متن ترانه ارش ام جی پلاسکو

 

همه داشتن میدیدن
یه ملت دارن میبینن
آوار اینقد سوختگی داشت
همه خاب وحشت میدیدن
بچه منتظر باباشه
که از زیر آوار ازاد شه
اما باباش دیگه رفته
اون فقط یاد باباشه ….

پلاسکو سوخت دود شد هوا
یا من السمه و ذکره و شفا
نفهمیدیم سوختگی بود
یا انفجار یا تابش دما
هر کس اومد یه حرف زد رفت
یه کشور همش در حال پسرفت
این وسط فقط مردم میسوزن
مگرنه اضراییل جون گرفت وبرگشت
تو آسمون نوشته بود گرچه فرشته بود
اما موند زیر اوار
نفهمیدیم کی زندست کی مرده
هه حتی نیس یه آمار
دخترک دید باباش زیر اواره
اما جز اشک دیگه چاره نداره
فقط گفت من بابامو میخام
دید که رو باباش کلی آوار سواره

همه داشتن میدیدن
یه ملت دارن میبینن
آوار اینقدر سوختگی داشت
همه خاب وحشت میبینن
بچه منتظر باباشه
که از زیر اوار ازاد شه
اما باباش دیگه رفته
اون فقط یاد باباشه

اون مادر چه گناهی داشت
که ممبعد بخاد داغدار بمونه
که حتی دوتا جیگر گوشش بخاد به زیر اوار بمونه
جیگرم سوخت واسه اون مادر
هنوز نتونسته کنه اینو باور
که دو تا مرد تحویل داده به جامعه
خدا خودت باش داور
امیدوارن خدا بهرتون بشه .امیدوارم که خدا صبرتون بده
چنین روزارو نعصیت میگن
به کل سرزمینم تسلیت میگم
هی که خیلی حرفا نمیشه زد
این اتفاق دردو به ریشه زد
کاشکی من زیر اوار میموندم
اونوقت تا ابد فقط از من میخوندن …

همه داشتن میدیدن
یه ملت دارن میبینن
آوار اینقد سوختگی داشت
همه خاب وحشت میدیدن
بچه منتظر باباشه
که از زیر اوار آزادشه
اما باباش دیگه رفته .اون فقط یاد باباشه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ارش ام جی پلاسکو