دانلود رایگان آهنگ اشکان سرمت و مسعود مدنی باورش سخته

دانلود رایگان آهنگ اشکان سرمت و مسعود مدنی باورش سخته

و بنام

Ft

دانلود آهنگ جدید اشکان سرمت و مسعود مدنی به نام باورش سخته

متن ترانه اشکان سرمت و مسعود مدنی باورش سخته

 

یه روز پشیمون میشی برمیگردی که دیگه دیره
اینو بهت کسی که از الان تهه راتو دیده میگه
به کسی دل ندادم غیره تو من
نمیخوام گریه کنم
چون همش قبل رفتنت میگفتم هی به خودم
تو دیگه اون عشقه سابق نمیشی برام
پس بهتره بری و بزنم قیده تورم
ولی دلم واسه نگات تنگ میشه اخرین لحظه ها یادم نمیره
حتی باورش سخته ببینم یکی دیگه دستاتو میگیره

 

یه روز پشیمون میشی برمیگردی که دیگه دیره
اینو بهت کسی که از الان تهه راتو دیده میگه
به کسی دل ندادم غیره تو من
نمیخوام گریه کنم
چون همش قبل رفتنت میگفتم هی به خودم
تو دیگه اون عشقه سابق نمیشی برام
پس بهتره بری و بزنم قیده تورم
ولی دلم واسه نگات تنگ میشه اخرین لحظه ها یادم نمیره
حتی باورش سخته ببینم یکی دیگه دستاتو میگیره

 

یه روز پشیمون میشی برمیگردی که دیگه دیره
اینو بهت کسی که از الان تهه راتو دیده میگه
به کسی دل ندادم غیره تو من
نمیخوام گریه کنم
چون همش قبل رفتنت میگفتم هی به خودم
تو دیگه اون عشقه سابق نمیشی برام
پس بهتره بری و بزنم قیده تورم
ولی دلم واسه نگات تنگ میشه اخرین لحظه ها یادم نمیره
حتی باورش سخته ببینم یکی دیگه دستاتو میگیره

 

یه روز پشیمون میشی برمیگردی که دیگه دیره
اینو بهت کسی که از الان تهه راتو دیده میگه
به کسی دل ندادم غیره تو من
نمیخوام گریه کنم
چون همش قبل رفتنت میگفتم هی به خودم
تو دیگه اون عشقه سابق نمیشی برام
پس بهتره بری و بزنم قیده تورم
ولی دلم واسه نگات تنگ میشه اخرین لحظه ها یادم نمیره
حتی باورش سخته ببینم یکی دیگه دستاتو میگیره

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ اشکان سرمت و مسعود مدنی باورش سخته

و بنام

Ft

دانلود آهنگ جدید اشکان سرمت و مسعود مدنی به نام باورش سخته

متن ترانه اشکان سرمت و مسعود مدنی باورش سخته

 

یه روز پشیمون میشی برمیگردی که دیگه دیره
اینو بهت کسی که از الان تهه راتو دیده میگه
به کسی دل ندادم غیره تو من
نمیخوام گریه کنم
چون همش قبل رفتنت میگفتم هی به خودم
تو دیگه اون عشقه سابق نمیشی برام
پس بهتره بری و بزنم قیده تورم
ولی دلم واسه نگات تنگ میشه اخرین لحظه ها یادم نمیره
حتی باورش سخته ببینم یکی دیگه دستاتو میگیره

 

یه روز پشیمون میشی برمیگردی که دیگه دیره
اینو بهت کسی که از الان تهه راتو دیده میگه
به کسی دل ندادم غیره تو من
نمیخوام گریه کنم
چون همش قبل رفتنت میگفتم هی به خودم
تو دیگه اون عشقه سابق نمیشی برام
پس بهتره بری و بزنم قیده تورم
ولی دلم واسه نگات تنگ میشه اخرین لحظه ها یادم نمیره
حتی باورش سخته ببینم یکی دیگه دستاتو میگیره

 

یه روز پشیمون میشی برمیگردی که دیگه دیره
اینو بهت کسی که از الان تهه راتو دیده میگه
به کسی دل ندادم غیره تو من
نمیخوام گریه کنم
چون همش قبل رفتنت میگفتم هی به خودم
تو دیگه اون عشقه سابق نمیشی برام
پس بهتره بری و بزنم قیده تورم
ولی دلم واسه نگات تنگ میشه اخرین لحظه ها یادم نمیره
حتی باورش سخته ببینم یکی دیگه دستاتو میگیره

 

یه روز پشیمون میشی برمیگردی که دیگه دیره
اینو بهت کسی که از الان تهه راتو دیده میگه
به کسی دل ندادم غیره تو من
نمیخوام گریه کنم
چون همش قبل رفتنت میگفتم هی به خودم
تو دیگه اون عشقه سابق نمیشی برام
پس بهتره بری و بزنم قیده تورم
ولی دلم واسه نگات تنگ میشه اخرین لحظه ها یادم نمیره
حتی باورش سخته ببینم یکی دیگه دستاتو میگیره

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ اشکان سرمت و مسعود مدنی باورش سخته