دانلود رایگان آهنگ امیدامرى و مجتبى کبیرى ومهدى مقدم ققنوس

دانلود رایگان آهنگ امیدامرى و مجتبى کبیرى ومهدى مقدم ققنوس

بنام

دانلود آهنگ جدید امیدامرى و مجتبى کبیرى ومهدى مقدم به نام ققنوس

متن ترانه امیدامرى و مجتبى کبیرى ومهدى مقدم ققنوس

تا دقیقه های اخر رو پاشون مردونه موندن با عبور از دل اتیش قلب عالم و سوزوندن
اونا رفتن که نمیرن اونا موندن که نیفتن مثل ققنوسی تو اتیش پر گشودن و شکفتن
اونا از قبیله ی عشق از تبار نور بودن مثل لاله های پرپر عاشق و صبور بودن
راه این نسل مقاوم درس استقامت ماست همت دوباره ما سمت قله های فرداست
تا ابد زنده میمونه قصه ی اتیشنشونا اسم پاکشون میشینه تا همیشه رو زبونا

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیدامرى و مجتبى کبیرى ومهدى مقدم ققنوس

بنام

دانلود آهنگ جدید امیدامرى و مجتبى کبیرى ومهدى مقدم به نام ققنوس

متن ترانه امیدامرى و مجتبى کبیرى ومهدى مقدم ققنوس

تا دقیقه های اخر رو پاشون مردونه موندن با عبور از دل اتیش قلب عالم و سوزوندن
اونا رفتن که نمیرن اونا موندن که نیفتن مثل ققنوسی تو اتیش پر گشودن و شکفتن
اونا از قبیله ی عشق از تبار نور بودن مثل لاله های پرپر عاشق و صبور بودن
راه این نسل مقاوم درس استقامت ماست همت دوباره ما سمت قله های فرداست
تا ابد زنده میمونه قصه ی اتیشنشونا اسم پاکشون میشینه تا همیشه رو زبونا

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیدامرى و مجتبى کبیرى ومهدى مقدم ققنوس