دانلود رایگان آهنگ امیدبنابی فرد دوست دارم

دانلود رایگان آهنگ امیدبنابی فرد دوست دارم

بنام

دانلود آهنگ جدید امیدبنابی فرد به نام دوست دارم

متن ترانه امیدبنابی فرد دوست دارم

همه ی دارو ندارم شدی تو
همه عشق و وجودم شدی تو
واسه داشتن جونمم میدم
دوست دارم
همه هستی و مستیم شدی تو
همه فکر های خوبم شدی تو
به خدای زمین آسمون و دوست دارم
بده زبون من آروم جون من
همه عمر من دارو ندار من
عاشقت میمونم تا وقتی جون دارم
خودتم میدونی دل من پیشته
به عشقم شک نکن قلبم درگیرته
عاشقت میمونم
تا وقتی جون دارم
میخونم به عشق تو به فدای تو
تو ی دنیا هیچکسو نمیخوام غیر تو
نمیذارم جای تو رو هیچکسی بگیره
دوست دارم
حتی یک لحظه فکرشم
نکرده بودم تو یک لحظه نباشی
که بری تنهام بذاری
که بخوای ازم جداشی
امروز مرگ منه کفن و دفن منه
دوست دارم
ورد زبون من آروم جون من
همه ی عمر من
دارو ندار من
عاشقت میمونم تا وقتی جون دادم
خودتم میدونی دل من پیشته
به عشقم شک نکن قلبم درگیرته
عاشقت میمونم تا وقتی جون دارم
خودتم میدونی عشقم من پیشته
به عشقم شک نکن ذهن من درگیرته
عاشقت میمونم تا وقتی جون دارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیدبنابی فرد دوست دارم

بنام

دانلود آهنگ جدید امیدبنابی فرد به نام دوست دارم

متن ترانه امیدبنابی فرد دوست دارم

همه ی دارو ندارم شدی تو
همه عشق و وجودم شدی تو
واسه داشتن جونمم میدم
دوست دارم
همه هستی و مستیم شدی تو
همه فکر های خوبم شدی تو
به خدای زمین آسمون و دوست دارم
بده زبون من آروم جون من
همه عمر من دارو ندار من
عاشقت میمونم تا وقتی جون دارم
خودتم میدونی دل من پیشته
به عشقم شک نکن قلبم درگیرته
عاشقت میمونم
تا وقتی جون دارم
میخونم به عشق تو به فدای تو
تو ی دنیا هیچکسو نمیخوام غیر تو
نمیذارم جای تو رو هیچکسی بگیره
دوست دارم
حتی یک لحظه فکرشم
نکرده بودم تو یک لحظه نباشی
که بری تنهام بذاری
که بخوای ازم جداشی
امروز مرگ منه کفن و دفن منه
دوست دارم
ورد زبون من آروم جون من
همه ی عمر من
دارو ندار من
عاشقت میمونم تا وقتی جون دادم
خودتم میدونی دل من پیشته
به عشقم شک نکن قلبم درگیرته
عاشقت میمونم تا وقتی جون دارم
خودتم میدونی عشقم من پیشته
به عشقم شک نکن ذهن من درگیرته
عاشقت میمونم تا وقتی جون دارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیدبنابی فرد دوست دارم