دانلود رایگان آهنگ امید رمضانی قرار بی قراران

دانلود رایگان آهنگ امید رمضانی قرار بی قراران

بنام

Download New Music

دانلود آهنگ جدید امید رمضانی به نام قرار بی قراران

متن ترانه امید رمضانی قرار بی قراران

عاشقی دوباره گل کرد
تو هوای شهر باران
آسمون داره می باره
تا قرار بی قراران
کوثر و زمزم و تسنیم
جلوه هایی از بهشته
هر کسی اهل خدا بود
میشه بهتر از فرشته
عاشقا روزه میگیرن
به هوای دیدن یار
زیر لب دعا می خونن
توی لحظه های افطار
کار و بار مهربونی
سکه میشه مثل خورشید
توی هر آیه روشن
میشه عاشقی رو فهمید

عاشقی دوباره گل کرد
تو هوای شهر باران
آسمون داره می باره
تا قرار بی قراران
کوثر و زمزم و تسنیم
جلوه هایی از بهشته
هر کسی اهل خدا بود
میشه بهتر از فرشته
عاشقا روزه میگیرن
به هوای دیدن یار
زیر لب دعا می خونن
توی لحظه های افطار
کار و بار مهربونی
سکه میشه مثل خورشید
توی هر آیه روشن
میشه عاشقی رو فهمید

عاشقی دوباره گل کرد
تو هوای شهر باران
آسمون داره می باره
تا قرار بی قراران
کوثر و زمزم و تسنیم
جلوه هایی از بهشته
هر کسی اهل خدا بود
میشه بهتر از فرشته
عاشقا روزه میگیرن

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امید رمضانی قرار بی قراران

بنام

Download New Music

دانلود آهنگ جدید امید رمضانی به نام قرار بی قراران

متن ترانه امید رمضانی قرار بی قراران

عاشقی دوباره گل کرد
تو هوای شهر باران
آسمون داره می باره
تا قرار بی قراران
کوثر و زمزم و تسنیم
جلوه هایی از بهشته
هر کسی اهل خدا بود
میشه بهتر از فرشته
عاشقا روزه میگیرن
به هوای دیدن یار
زیر لب دعا می خونن
توی لحظه های افطار
کار و بار مهربونی
سکه میشه مثل خورشید
توی هر آیه روشن
میشه عاشقی رو فهمید

عاشقی دوباره گل کرد
تو هوای شهر باران
آسمون داره می باره
تا قرار بی قراران
کوثر و زمزم و تسنیم
جلوه هایی از بهشته
هر کسی اهل خدا بود
میشه بهتر از فرشته
عاشقا روزه میگیرن
به هوای دیدن یار
زیر لب دعا می خونن
توی لحظه های افطار
کار و بار مهربونی
سکه میشه مثل خورشید
توی هر آیه روشن
میشه عاشقی رو فهمید

عاشقی دوباره گل کرد
تو هوای شهر باران
آسمون داره می باره
تا قرار بی قراران
کوثر و زمزم و تسنیم
جلوه هایی از بهشته
هر کسی اهل خدا بود
میشه بهتر از فرشته
عاشقا روزه میگیرن

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امید رمضانی قرار بی قراران