دانلود رایگان آهنگ امیرحسین زاولانه هدفون

دانلود رایگان آهنگ امیرحسین زاولانه هدفون

بنام

ترانه و آهنگ : کاوه صالحی نیا ، تنظیم : سیامک عمرانی

دانلود آهنگ جدید امیرحسین زاولانه به نام هدفون

متن ترانه امیرحسین زاولانه هدفون

این بار آخره باید نگات کنم هدفن نزاریا شایت

صدات کنم این گریه وسعت ناجور غوصه ها

این بار آخر یه جور انتهاست بارون گرفت خیسم

چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

بارون گرفت خیسم چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

این بار آخره باید نگات کنم هدفن نزاریا شایت

صدات کنم این گریه وسعت ناجور غوصه ها

این بار آخر یه جور انتهاست بارون گرفت خیسم

چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

بارون گرفت خیسم چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

این بار آخره باید نگات کنم هدفن نزاریا شایت

صدات کنم این گریه وسعت ناجور غوصه ها

این بار آخر یه جور انتهاست بارون گرفت خیسم

چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

بارون گرفت خیسم چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

این بار آخره باید نگات کنم هدفن نزاریا شایت

صدات کنم این گریه وسعت ناجور غوصه ها

این بار آخر یه جور انتهاست بارون گرفت خیسم

چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

بارون گرفت خیسم چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیرحسین زاولانه هدفون

بنام

ترانه و آهنگ : کاوه صالحی نیا ، تنظیم : سیامک عمرانی

دانلود آهنگ جدید امیرحسین زاولانه به نام هدفون

متن ترانه امیرحسین زاولانه هدفون

این بار آخره باید نگات کنم هدفن نزاریا شایت

صدات کنم این گریه وسعت ناجور غوصه ها

این بار آخر یه جور انتهاست بارون گرفت خیسم

چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

بارون گرفت خیسم چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

این بار آخره باید نگات کنم هدفن نزاریا شایت

صدات کنم این گریه وسعت ناجور غوصه ها

این بار آخر یه جور انتهاست بارون گرفت خیسم

چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

بارون گرفت خیسم چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

این بار آخره باید نگات کنم هدفن نزاریا شایت

صدات کنم این گریه وسعت ناجور غوصه ها

این بار آخر یه جور انتهاست بارون گرفت خیسم

چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

بارون گرفت خیسم چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

این بار آخره باید نگات کنم هدفن نزاریا شایت

صدات کنم این گریه وسعت ناجور غوصه ها

این بار آخر یه جور انتهاست بارون گرفت خیسم

چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

بارون گرفت خیسم چتر تو کجاست گنیده زندگی پس عطر تو کجاست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیرحسین زاولانه هدفون