دانلود رایگان آهنگ امیرعلی رضایی جدایی

دانلود رایگان آهنگ امیرعلی رضایی جدایی

بنام

دانلود آهنگ جدید امیرعلی رضایی به نام جدایی

متن ترانه امیرعلی رضایی جدایی

شکاف بین منو تو
دنیامونو تخریب کرد
هجوم خاطراتمون
ذهن منو تغیب کرد
این همه گریه واسه تو
یه زره هم اثر نکرد
دوری این روزام ازت
اصلا چشاتو تر نکرد
بسه شکستن واسه تو
خسته شدم از انتظار
قبول تو برنده ای
واسه غرورت کم نزار
احساس نفرت میکنم
خوشحالم از نبود تو
تمام زندگی من
زخمیه از وجود تو.

شکاف بین منو تو
دنیامونو تخریب کرد
هجوم خاطراتمون
ذهن منو تغیب کرد
این همه گریه واسه تو
یه زره هم اثر نکرد
دوری این روزام ازت
اصلا چشاتو تر نکرد
بسه شکستن واسه تو
خسته شدم از انتظار
قبول تو برنده ای
واسه غرورت کم نزار
احساس نفرت میکنم
خوشحالم از نبود تو
تمام زندگی من
زخمیه از وجود تو.

شکاف بین منو تو
دنیامونو تخریب کرد
هجوم خاطراتمون
ذهن منو تغیب کرد
این همه گریه واسه تو
یه زره هم اثر نکرد
دوری این روزام ازت
اصلا چشاتو تر نکرد
بسه شکستن واسه تو
خسته شدم از انتظار
قبول تو برنده ای
واسه غرورت کم نزار
احساس نفرت میکنم
خوشحالم از نبود تو
تمام زندگی من
زخمیه از وجود تو.

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیرعلی رضایی جدایی

بنام

دانلود آهنگ جدید امیرعلی رضایی به نام جدایی

متن ترانه امیرعلی رضایی جدایی

شکاف بین منو تو
دنیامونو تخریب کرد
هجوم خاطراتمون
ذهن منو تغیب کرد
این همه گریه واسه تو
یه زره هم اثر نکرد
دوری این روزام ازت
اصلا چشاتو تر نکرد
بسه شکستن واسه تو
خسته شدم از انتظار
قبول تو برنده ای
واسه غرورت کم نزار
احساس نفرت میکنم
خوشحالم از نبود تو
تمام زندگی من
زخمیه از وجود تو.

شکاف بین منو تو
دنیامونو تخریب کرد
هجوم خاطراتمون
ذهن منو تغیب کرد
این همه گریه واسه تو
یه زره هم اثر نکرد
دوری این روزام ازت
اصلا چشاتو تر نکرد
بسه شکستن واسه تو
خسته شدم از انتظار
قبول تو برنده ای
واسه غرورت کم نزار
احساس نفرت میکنم
خوشحالم از نبود تو
تمام زندگی من
زخمیه از وجود تو.

شکاف بین منو تو
دنیامونو تخریب کرد
هجوم خاطراتمون
ذهن منو تغیب کرد
این همه گریه واسه تو
یه زره هم اثر نکرد
دوری این روزام ازت
اصلا چشاتو تر نکرد
بسه شکستن واسه تو
خسته شدم از انتظار
قبول تو برنده ای
واسه غرورت کم نزار
احساس نفرت میکنم
خوشحالم از نبود تو
تمام زندگی من
زخمیه از وجود تو.

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیرعلی رضایی جدایی