دانلود رایگان آهنگ امیرعلی مسخ

دانلود رایگان آهنگ امیرعلی مسخ

بنام


موزیک: محمد خرمی نژاد – ترانه: مریم ناصرپور

دانلود آهنگ جدید امیرعلی به نام مسخ

متن ترانه امیرعلی مسخ

چه سکوتی بعد رفتن تو دنیامو گرفت

خطر مرگ داره هر روز منو تهدید میکنه

تازگیا تو ذرات معلق محیطم چشم تو ظاهر میشه بغضمو تمدید میکنه

روی شیب از ارتفاع خواب تو غلط میخورم

خودمو به خواب زم ولی چشمام باز خیسن

همه ی پرای تو بالشم امشب قلمن

همه ی دستای دنیا مسخرست و مینویسند

خواب که هیچ شب که هیچ مهتاب هیج

اون همه خاطره ی نایاب هیچ

دست تو دور از منو مرداب هیچ

بی تو با کدوم صدا داد بزنم

تنگیه این قفس سنگی که هیج

این همه بعد تو دلتنگی که هیچ

زندگی با قرصای رنگی که هیچ

تو خودت بگو چطور دل بکنم

تورو به توان توی سرم داد میزنم

تورو تو مقیاس اندوه دارم تکثیر میکنم

تو سر و ته کن مسیر و ببین با دستای خالی

اون پلایی که شکستی دارن تعمیر میکنن

خواب که هیچ شب که هیچ مهتاب هیج

اون همه خاطره ی نایاب هیچ

دست تو دور ز منو مرداب هیچ

بی تو با کدوم صدا داد بزنم

تنگیه این قفس سنگی که هیج

این همه بعد تو دلتنگی که هیچ

زندگی با قرصای رنگی که هیچ

تو خودت بگو چطور دل بکنم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیرعلی مسخ

بنام


موزیک: محمد خرمی نژاد – ترانه: مریم ناصرپور

دانلود آهنگ جدید امیرعلی به نام مسخ

متن ترانه امیرعلی مسخ

چه سکوتی بعد رفتن تو دنیامو گرفت

خطر مرگ داره هر روز منو تهدید میکنه

تازگیا تو ذرات معلق محیطم چشم تو ظاهر میشه بغضمو تمدید میکنه

روی شیب از ارتفاع خواب تو غلط میخورم

خودمو به خواب زم ولی چشمام باز خیسن

همه ی پرای تو بالشم امشب قلمن

همه ی دستای دنیا مسخرست و مینویسند

خواب که هیچ شب که هیچ مهتاب هیج

اون همه خاطره ی نایاب هیچ

دست تو دور از منو مرداب هیچ

بی تو با کدوم صدا داد بزنم

تنگیه این قفس سنگی که هیج

این همه بعد تو دلتنگی که هیچ

زندگی با قرصای رنگی که هیچ

تو خودت بگو چطور دل بکنم

تورو به توان توی سرم داد میزنم

تورو تو مقیاس اندوه دارم تکثیر میکنم

تو سر و ته کن مسیر و ببین با دستای خالی

اون پلایی که شکستی دارن تعمیر میکنن

خواب که هیچ شب که هیچ مهتاب هیج

اون همه خاطره ی نایاب هیچ

دست تو دور ز منو مرداب هیچ

بی تو با کدوم صدا داد بزنم

تنگیه این قفس سنگی که هیج

این همه بعد تو دلتنگی که هیچ

زندگی با قرصای رنگی که هیچ

تو خودت بگو چطور دل بکنم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیرعلی مسخ