دانلود رایگان آهنگ امیر آرمن بوسه بارون

دانلود رایگان آهنگ امیر آرمن بوسه بارون

بنام

ترانه سرا و آهنگساز : مانی عارفی
تنظیم ، میکس و مستر : حمید رضا هادی
گیتار الکتریک : محسن آربین
گیتار اگوستیک : مهرداد معزی

دانلود آهنگ جدید امیر آرمن به نام بوسه بارون

وقتی ناز تنتو
بوسه بارون می کنم
از تنت جون می گیرم
تو رو بی جون می کنم
گرمیه عشق تو رو
تو زمستون می زارم
گل لبخند تو رو
توی ایوون می زارم

ازنگاه آسمون
تو رو پنهون می کنم
واسه خواب لحظه هات
ماهو قربون می کنم
می گم عاشقونه هام
مث لالایی بشن
وقتی خوابت ببره
حوزک ماهی بشن
حوزک ماهی بشن

از شب حضور تو
غمو بیرون می کنم
برای نرفتنت
ترک ِ میدون می کنم
می رم از هوای تو
با چشای بارونی
گفتم این ترانه رو
تا همیشه بدونی

که تو خلوت دلم
همیشه جای تو بود
یه نگاه منتظر
پشت پلکای تو بود
که تو خلوت دلم
همیشه جای تو بود
یه نگاه منتظر
پشت پلکای تو بود

وقتی تو قاب دلم
شبو زندون می کنم
به شبانه ی دلم
تو رو مهمون می کنم

وقتی ناز تنتو
بوسه بارون می کنم
از تنت جون می گیرم
تو رو بی جون می کنم
گرمیه عشق تو رو
تو زمستون می زارم
گل لبخند تو رو
توی ایوون می زارم

ازنگاه آسمون
تو رو پنهون می کنم
واسه خواب لحظه هات
ماهو قربون می کنم
می گم عاشقونه هام
مث لالایی بشن
وقتی خوابت ببره
حوزک ماهی بشن
حوزک ماهی بشن

از شب حضور تو
غمو بیرون می کنم
برای نرفتنت
ترک ِ میدون می کنم
می رم از هوای تو
با چشای بارونی
گفتم این ترانه رو
تا همیشه بدونی

که تو خلوت دلم
همیشه جای تو بود
یه نگاه منتظر
پشت پلکای تو بود
که تو خلوت دلم
همیشه جای تو بود
یه نگاه منتظر
پشت پلکای تو بود

وقتی تو قاب دلم
شبو زندون می کنم
به شبانه ی دلم
تو رو مهمون می کنم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر آرمن بوسه بارون

بنام

ترانه سرا و آهنگساز : مانی عارفی
تنظیم ، میکس و مستر : حمید رضا هادی
گیتار الکتریک : محسن آربین
گیتار اگوستیک : مهرداد معزی

دانلود آهنگ جدید امیر آرمن به نام بوسه بارون

وقتی ناز تنتو
بوسه بارون می کنم
از تنت جون می گیرم
تو رو بی جون می کنم
گرمیه عشق تو رو
تو زمستون می زارم
گل لبخند تو رو
توی ایوون می زارم

ازنگاه آسمون
تو رو پنهون می کنم
واسه خواب لحظه هات
ماهو قربون می کنم
می گم عاشقونه هام
مث لالایی بشن
وقتی خوابت ببره
حوزک ماهی بشن
حوزک ماهی بشن

از شب حضور تو
غمو بیرون می کنم
برای نرفتنت
ترک ِ میدون می کنم
می رم از هوای تو
با چشای بارونی
گفتم این ترانه رو
تا همیشه بدونی

که تو خلوت دلم
همیشه جای تو بود
یه نگاه منتظر
پشت پلکای تو بود
که تو خلوت دلم
همیشه جای تو بود
یه نگاه منتظر
پشت پلکای تو بود

وقتی تو قاب دلم
شبو زندون می کنم
به شبانه ی دلم
تو رو مهمون می کنم

وقتی ناز تنتو
بوسه بارون می کنم
از تنت جون می گیرم
تو رو بی جون می کنم
گرمیه عشق تو رو
تو زمستون می زارم
گل لبخند تو رو
توی ایوون می زارم

ازنگاه آسمون
تو رو پنهون می کنم
واسه خواب لحظه هات
ماهو قربون می کنم
می گم عاشقونه هام
مث لالایی بشن
وقتی خوابت ببره
حوزک ماهی بشن
حوزک ماهی بشن

از شب حضور تو
غمو بیرون می کنم
برای نرفتنت
ترک ِ میدون می کنم
می رم از هوای تو
با چشای بارونی
گفتم این ترانه رو
تا همیشه بدونی

که تو خلوت دلم
همیشه جای تو بود
یه نگاه منتظر
پشت پلکای تو بود
که تو خلوت دلم
همیشه جای تو بود
یه نگاه منتظر
پشت پلکای تو بود

وقتی تو قاب دلم
شبو زندون می کنم
به شبانه ی دلم
تو رو مهمون می کنم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر آرمن بوسه بارون