دانلود رایگان آهنگ امیر حسین مقصودلو تیمار

دانلود رایگان آهنگ امیر حسین مقصودلو تیمار

بنام


تنظیم : مسعود جهانی

دانلود آهنگ جدید امیر حسین مقصودلو به نام تیمار

متن ترانه امیر حسین مقصودلو تیمار

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نفسشی بیا بشکنش سیگارشو

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نفسشی بیا بشکنش سیگارشو

سلام من دکتر دوستتون هستم

خوب نیست حال دوستتون اصلا

چون به آرامش بیشتری احتیاج دارن

استرس اصلا براشون خوب نیست

ایشون واقعا به آرامش بیشتری احتیاج دارم

توی باغچه قلب من

بی تو خارم نمیشه گفت

با تو آرومم تو یه فرشته ای

به تو آدم نیشه گفت

توی بازی این روزا

تو یه راه مخفی نابی

نمیدونم چطور نورت یهو

به این مار افعیه تابید

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نسشی بیا بشکنش سیگارشو

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نفسشی بیا بشکنش سیگارشو

گل سرخ لبای تو یه دمنوش که آروم میکنه حرم هوای تو منو

دلم مرده برای تو نرو پیکرم میگیره باتو فرم عاشق شدنو

بلند گوی صدا تو مثل یه گهواره ی موزیک

باتو دورم از این دنیا انگار تو آغوشت یه سیاره کوچیکه

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نفسشی بیا بشکنش سیگارشو

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نفسشی بیا بشکنش سیگارشو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر حسین مقصودلو تیمار

بنام


تنظیم : مسعود جهانی

دانلود آهنگ جدید امیر حسین مقصودلو به نام تیمار

متن ترانه امیر حسین مقصودلو تیمار

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نفسشی بیا بشکنش سیگارشو

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نفسشی بیا بشکنش سیگارشو

سلام من دکتر دوستتون هستم

خوب نیست حال دوستتون اصلا

چون به آرامش بیشتری احتیاج دارن

استرس اصلا براشون خوب نیست

ایشون واقعا به آرامش بیشتری احتیاج دارم

توی باغچه قلب من

بی تو خارم نمیشه گفت

با تو آرومم تو یه فرشته ای

به تو آدم نیشه گفت

توی بازی این روزا

تو یه راه مخفی نابی

نمیدونم چطور نورت یهو

به این مار افعیه تابید

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نسشی بیا بشکنش سیگارشو

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نفسشی بیا بشکنش سیگارشو

گل سرخ لبای تو یه دمنوش که آروم میکنه حرم هوای تو منو

دلم مرده برای تو نرو پیکرم میگیره باتو فرم عاشق شدنو

بلند گوی صدا تو مثل یه گهواره ی موزیک

باتو دورم از این دنیا انگار تو آغوشت یه سیاره کوچیکه

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نفسشی بیا بشکنش سیگارشو

من در اختیار تو بیا این تن و ببرش تیمارش کن

اون بی تو قلبش تیمار چون نفسشی بیا بشکنش سیگارشو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر حسین مقصودلو تیمار