دانلود رایگان آهنگ امیر سیدی غرور رو بشگن

دانلود رایگان آهنگ امیر سیدی غرور رو بشگن

بنام

دانلود آهنگ جدید امیر سیدی به نام غرور رو بشگن

متن ترانه امیر سیدی غرور رو بشگن

 

تو تمومه زندگیمی
من کجایه زندگیتم
دوست دارم بشنوم ازتو
من دلیله عاشقیتم
دوست دارم یه روز ببینم
وقتی نیستم بی قراری
با خودت بگی عزیزم
من نباشم کم میاری
من نباشم کم میاری

بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک خوده عشقه ن یه عادت
بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک
خود عشقه ن یه عادت
خود عشقه ن یه عادت

من به این آینده با تو
خیلی خوش بینم عزیزم
خیلی خوشحالم از اینکه
تورو میبینم عزیزم

بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک
خود عشقه ن یه عادت

تو تمومه زندگیمی
من کجایه زندگیتم
دوست دارم بشنوم ازتو
من دلیله عاشقیتم
دوست دارم یه روز ببینم
وقتی نیستم بی قراری
با خودت بگی عزیزم
من نباشم کم میاری
من نباشم کم میاری

بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک خوده عشقه ن یه عادت
بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک
خود عشقه ن یه عادت
خود عشقه ن یه عادت

من به این آینده با تو
خیلی خوش بینم عزیزم
خیلی خوشحالم از اینکه
تورو میبینم عزیزم

بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک
خود عشقه ن یه عادت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر سیدی غرور رو بشگن

بنام

دانلود آهنگ جدید امیر سیدی به نام غرور رو بشگن

متن ترانه امیر سیدی غرور رو بشگن

 

تو تمومه زندگیمی
من کجایه زندگیتم
دوست دارم بشنوم ازتو
من دلیله عاشقیتم
دوست دارم یه روز ببینم
وقتی نیستم بی قراری
با خودت بگی عزیزم
من نباشم کم میاری
من نباشم کم میاری

بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک خوده عشقه ن یه عادت
بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک
خود عشقه ن یه عادت
خود عشقه ن یه عادت

من به این آینده با تو
خیلی خوش بینم عزیزم
خیلی خوشحالم از اینکه
تورو میبینم عزیزم

بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک
خود عشقه ن یه عادت

تو تمومه زندگیمی
من کجایه زندگیتم
دوست دارم بشنوم ازتو
من دلیله عاشقیتم
دوست دارم یه روز ببینم
وقتی نیستم بی قراری
با خودت بگی عزیزم
من نباشم کم میاری
من نباشم کم میاری

بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک خوده عشقه ن یه عادت
بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک
خود عشقه ن یه عادت
خود عشقه ن یه عادت

من به این آینده با تو
خیلی خوش بینم عزیزم
خیلی خوشحالم از اینکه
تورو میبینم عزیزم

بسه این غرور رو بشگن
بگو احساستو راحت
بگو احساستو بی شک
خود عشقه ن یه عادت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر سیدی غرور رو بشگن