دانلود رایگان آهنگ امیر شهریار من به فدات

دانلود رایگان آهنگ امیر شهریار من به فدات

بنام


ترانه : اهورا مزدا – موزیک : میثاق راد – تنظیم : شاهین خسرو آبادی – تار : میلاد درخشانی

دانلود آهنگ جدید امیر شهریار به نام من به فدات

متن ترانه امیر شهریار من به فدات

تورو از دور که دیدم به خودم گفتم که ین همان است که من یه عمر پیش میگشتم

آمدم نزدیکت که زبان بگشایم ز خجالت دو قدم من به عقب برگشتم

تا نگاهی به من کردی با لبخندت ی کاری کردی که از ذوق در آمد اشکم

حالا تویی یار من به فدات میشوم رزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشوم روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا چند سال از اون روز ماهی گذرد من هنوزم مثل ساق تورا مینگرم

تو برایم عزیزی تو خانوم منی میگذارم من احساس تورا روی سرم

حالا تویی یار من به فدات مشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

تورو از دور که دیدم به خودم گفتم که ین همان است که من یه عمر پیش میگشتم

آمدم نزدیکت که زبان بگشایم ز خجالت دو قدم من به عقب برگشتم

تا نگاهی به من کردی با لبخندت ی کاری کردی که از ذوق در آمد اشکم

حالا تویی یار من به فدات میشوم رزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشوم روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا چند سال از اون روز ماهی گذرد من هنوزم مثل ساق تورا مینگرم

تو برایم عزیزی تو خانوم منی میگذارم من احساس تورا روی سرم

حالا تویی یار من به فدات مشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر شهریار من به فدات

بنام


ترانه : اهورا مزدا – موزیک : میثاق راد – تنظیم : شاهین خسرو آبادی – تار : میلاد درخشانی

دانلود آهنگ جدید امیر شهریار به نام من به فدات

متن ترانه امیر شهریار من به فدات

تورو از دور که دیدم به خودم گفتم که ین همان است که من یه عمر پیش میگشتم

آمدم نزدیکت که زبان بگشایم ز خجالت دو قدم من به عقب برگشتم

تا نگاهی به من کردی با لبخندت ی کاری کردی که از ذوق در آمد اشکم

حالا تویی یار من به فدات میشوم رزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشوم روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا چند سال از اون روز ماهی گذرد من هنوزم مثل ساق تورا مینگرم

تو برایم عزیزی تو خانوم منی میگذارم من احساس تورا روی سرم

حالا تویی یار من به فدات مشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

تورو از دور که دیدم به خودم گفتم که ین همان است که من یه عمر پیش میگشتم

آمدم نزدیکت که زبان بگشایم ز خجالت دو قدم من به عقب برگشتم

تا نگاهی به من کردی با لبخندت ی کاری کردی که از ذوق در آمد اشکم

حالا تویی یار من به فدات میشوم رزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشوم روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا چند سال از اون روز ماهی گذرد من هنوزم مثل ساق تورا مینگرم

تو برایم عزیزی تو خانوم منی میگذارم من احساس تورا روی سرم

حالا تویی یار من به فدات مشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

حالا تویی یار من به فدات میشمو روزی هزار بار عزیز قربون تو میروم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر شهریار من به فدات