دانلود رایگان آهنگ امیر فردوس و حمید پناهی منطقی

دانلود رایگان آهنگ امیر فردوس و حمید پناهی منطقی

و بنام

Ft
تنظیم : کمال صداقت

دانلود آهنگ جدید امیر فردوس و حمید پناهی به نام منطقی

متن ترانه امیر فردوس و حمید پناهی منطقی

 

هر کسى، یه روز، یه جا

تنهایى رو میفهمه

زیر بارون معنىِ

جدایى رو میفهمه

یه روزى میفهمه

که چه قدر بى رحمه

تووى کافه، حجمِ میزِ خسته ى تک نفره

وقتى بارون میزنه

توو خیابون میزنه

راه میره تا صبح ولى ثانیه ها نمیگذره

وقتى که ساکشو بست

وقتى بغضِ اون شکست

بین این خاطره ها

پشت این پنجره ها

وقتى که ساکشو بست

وقتى بغضِ اون شکست

بین این خاطره ها

پشت این پنجره ها

هر کسى، یه روز، یه جا

هر کسى، یه روز، یه جا

میفهمه، میفهمه

تنهایى رو میفهمه

میفهمه

تازه فهمیدم که حافظ در چه دامی شد اسیر

با نگاهت خنده ات موی ات، شکارم کرده

من مهندس بوده ام، دلداگی شأنم نبود

تازه گی ها گل فروشی تازه کارم کردم

شکارم کرده ای

شکارم کرده ای

میفهمه

تازه فهمیدم که حافظ در چه دامی شد اسیر

با نگاهت خنده ات موی ات، شکارم کرده

من مهندس بوده ام، دلداگی شأنم نبود

تازه گی ها گل فروشی تازه کارم کردم

شکارم کرده ای

شکارم کرده ای

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر فردوس و حمید پناهی منطقی

و بنام

Ft
تنظیم : کمال صداقت

دانلود آهنگ جدید امیر فردوس و حمید پناهی به نام منطقی

متن ترانه امیر فردوس و حمید پناهی منطقی

 

هر کسى، یه روز، یه جا

تنهایى رو میفهمه

زیر بارون معنىِ

جدایى رو میفهمه

یه روزى میفهمه

که چه قدر بى رحمه

تووى کافه، حجمِ میزِ خسته ى تک نفره

وقتى بارون میزنه

توو خیابون میزنه

راه میره تا صبح ولى ثانیه ها نمیگذره

وقتى که ساکشو بست

وقتى بغضِ اون شکست

بین این خاطره ها

پشت این پنجره ها

وقتى که ساکشو بست

وقتى بغضِ اون شکست

بین این خاطره ها

پشت این پنجره ها

هر کسى، یه روز، یه جا

هر کسى، یه روز، یه جا

میفهمه، میفهمه

تنهایى رو میفهمه

میفهمه

تازه فهمیدم که حافظ در چه دامی شد اسیر

با نگاهت خنده ات موی ات، شکارم کرده

من مهندس بوده ام، دلداگی شأنم نبود

تازه گی ها گل فروشی تازه کارم کردم

شکارم کرده ای

شکارم کرده ای

میفهمه

تازه فهمیدم که حافظ در چه دامی شد اسیر

با نگاهت خنده ات موی ات، شکارم کرده

من مهندس بوده ام، دلداگی شأنم نبود

تازه گی ها گل فروشی تازه کارم کردم

شکارم کرده ای

شکارم کرده ای

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر فردوس و حمید پناهی منطقی