دانلود رایگان آهنگ امیر مسعود صدیق بغض

دانلود رایگان آهنگ امیر مسعود صدیق بغض

بنام


ترانه ، آهنگ ، تنظیم : ۹باند

دانلود آهنگ جدید امیر مسعود صدیق به نام بغض

متن ترانه امیر مسعود صدیق بغض

واسه ی تو مینویسم یه عالم بغض تو گلومه میدونم
تو اینجا نیستی ولی چشمات پیش رومه
باورم نمیشه حتی دیدنت دیگه یه رویاست بی تو
من چیزی ندارم داشتنت واسم یه دنیاست
شب و روزم پره از تو پر از فکر و خیالت
همه ارزوم تو بودی نگو دیگه نمیخوامت
واسه ی تو مینویسم یه عالم بغض تو گلومه میدونم
تو اینجا نیستی ولی چشمات پیش رومه
باورم نمیشه حتی دیدنت دیگه یه رویاست بی تو
من چیزی ندارم داشتنت واسم یه دنیاست
شب و روزم پره از تو پر از فکر و خیالت
همه ارزوم تو بودی نگو دیگه نمیخوامت

متن ترانه امیر مسعود صدیق بغض

واسه ی تو مینویسم یه عالم بغض تو گلومه میدونم
تو اینجا نیستی ولی چشمات پیش رومه
باورم نمیشه حتی دیدنت دیگه یه رویاست بی تو
من چیزی ندارم داشتنت واسم یه دنیاست
شب و روزم پره از تو پر از فکر و خیالت
همه ارزوم تو بودی نگو دیگه نمیخوامت
واسه ی تو مینویسم یه عالم بغض تو گلومه میدونم
تو اینجا نیستی ولی چشمات پیش رومه
باورم نمیشه حتی دیدنت دیگه یه رویاست بی تو
من چیزی ندارم داشتنت واسم یه دنیاست
شب و روزم پره از تو پر از فکر و خیالت
همه ارزوم تو بودی نگو دیگه نمیخوامت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر مسعود صدیق بغض

بنام


ترانه ، آهنگ ، تنظیم : ۹باند

دانلود آهنگ جدید امیر مسعود صدیق به نام بغض

متن ترانه امیر مسعود صدیق بغض

واسه ی تو مینویسم یه عالم بغض تو گلومه میدونم
تو اینجا نیستی ولی چشمات پیش رومه
باورم نمیشه حتی دیدنت دیگه یه رویاست بی تو
من چیزی ندارم داشتنت واسم یه دنیاست
شب و روزم پره از تو پر از فکر و خیالت
همه ارزوم تو بودی نگو دیگه نمیخوامت
واسه ی تو مینویسم یه عالم بغض تو گلومه میدونم
تو اینجا نیستی ولی چشمات پیش رومه
باورم نمیشه حتی دیدنت دیگه یه رویاست بی تو
من چیزی ندارم داشتنت واسم یه دنیاست
شب و روزم پره از تو پر از فکر و خیالت
همه ارزوم تو بودی نگو دیگه نمیخوامت

متن ترانه امیر مسعود صدیق بغض

واسه ی تو مینویسم یه عالم بغض تو گلومه میدونم
تو اینجا نیستی ولی چشمات پیش رومه
باورم نمیشه حتی دیدنت دیگه یه رویاست بی تو
من چیزی ندارم داشتنت واسم یه دنیاست
شب و روزم پره از تو پر از فکر و خیالت
همه ارزوم تو بودی نگو دیگه نمیخوامت
واسه ی تو مینویسم یه عالم بغض تو گلومه میدونم
تو اینجا نیستی ولی چشمات پیش رومه
باورم نمیشه حتی دیدنت دیگه یه رویاست بی تو
من چیزی ندارم داشتنت واسم یه دنیاست
شب و روزم پره از تو پر از فکر و خیالت
همه ارزوم تو بودی نگو دیگه نمیخوامت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امیر مسعود صدیق بغض