دانلود رایگان آهنگ امین ابراهیمی بمون

دانلود رایگان آهنگ امین ابراهیمی بمون

بنام

دانلود آهنگ جدید امین ابراهیمی به نام بمون

متن ترانه امین ابراهیمی بمون

 

نمیدونی چقد سخته
بدون عشق تو موندن

تو اوج رفتنت عشقم
واسه موندن تو خوندم

بمون- با تو عوض میشم
همون جوری که تو میخوای

بزار احساس کنم هستی و
داری پا به پام میای

نمیدونی چقد سخته
بگم از پیش من رفتی

آره-رفتی ولی انگار
هنوزم تو دلم هستی

تو رفتی از پیشم حالا
دیگه باید کنم باور

شدم تنها بدون تو
داره قلبم میشه پرپر

شبا با گریه میخوابم
با درد و بغض و صدتا ترس

بذار کنار تو باشم
اگه جایی برا من هست

نمیدونی چقد سخته
بدون عشق تو موندن

تو اوج رفتنت عشقم
واسه موندن تو خوندم

بمون- با تو عوض میشم
همون جوری که تو میخوای

بزار احساس کنم هستی و
داری پا به پام میای

نمیدونی چقد سخته
بگم از پیش من رفتی

آره-رفتی ولی انگار
هنوزم تو دلم هستی

تو رفتی از پیشم حالا
دیگه باید کنم باور

شدم تنها بدون تو
داره قلبم میشه پرپر

شبا با گریه میخوابم
با درد و بغض و صدتا ترس

بذار کنار تو باشم
اگه جایی برا من هست

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین ابراهیمی بمون

بنام

دانلود آهنگ جدید امین ابراهیمی به نام بمون

متن ترانه امین ابراهیمی بمون

 

نمیدونی چقد سخته
بدون عشق تو موندن

تو اوج رفتنت عشقم
واسه موندن تو خوندم

بمون- با تو عوض میشم
همون جوری که تو میخوای

بزار احساس کنم هستی و
داری پا به پام میای

نمیدونی چقد سخته
بگم از پیش من رفتی

آره-رفتی ولی انگار
هنوزم تو دلم هستی

تو رفتی از پیشم حالا
دیگه باید کنم باور

شدم تنها بدون تو
داره قلبم میشه پرپر

شبا با گریه میخوابم
با درد و بغض و صدتا ترس

بذار کنار تو باشم
اگه جایی برا من هست

نمیدونی چقد سخته
بدون عشق تو موندن

تو اوج رفتنت عشقم
واسه موندن تو خوندم

بمون- با تو عوض میشم
همون جوری که تو میخوای

بزار احساس کنم هستی و
داری پا به پام میای

نمیدونی چقد سخته
بگم از پیش من رفتی

آره-رفتی ولی انگار
هنوزم تو دلم هستی

تو رفتی از پیشم حالا
دیگه باید کنم باور

شدم تنها بدون تو
داره قلبم میشه پرپر

شبا با گریه میخوابم
با درد و بغض و صدتا ترس

بذار کنار تو باشم
اگه جایی برا من هست

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین ابراهیمی بمون