دانلود رایگان آهنگ امین فرهادی و ایمان براتی شبهای تنهایی

دانلود رایگان آهنگ امین فرهادی و ایمان براتی شبهای تنهایی

و بنام

ft

آهنگ و تنظیم : ایمان براتی

دانلود آهنگ جدید امین فرهادی و ایمان براتی به نام شبهای تنهایی

متن ترانه امین فرهادی و ایمان براتی شبهای تنهایی

 

تو که نداشتی شک
تو که نداشتی شکی و تردید
چرا همه چیو به هم میریختی
وقتی که داشتم اوج میگرفتم
راهتو کج کردی و میرفتی
بیاد روزایی که غمی نبود
زدم دوباره زیر گریه
حس بدی دارم بازم امشب
لعنتی این غصه خیلی گیره
شبهای تنهایی دلم میگیره
از روزایی که دیگه بر نمیگرده
چشمام خیسه خیسه حوصله ندارم
دستام از وقتی رفتی دیگه سرده
علاقمو خرج تو کردم
صداتو با سازم کوک می کردم
همیشه تعریفتو میکردم
همه منو با تو شناخته بودن
اما بعد از اون جدایی تلخ
همه رفیقام بهم میخندن
شبهای تنهایی دلم می گیره
از روزایی که دیگه بر نمیگرده
چشمام خیسه خیسه حوصله ندارم
دستام از وقتی رفتی دیگه سرده

تو که نداشتی شک
تو که نداشتی شکی و تردید
چرا همه چیو به هم میریختی
وقتی که داشتم اوج میگرفتم
راهتو کج کردی و میرفتی
بیاد روزایی که غمی نبود
زدم دوباره زیر گریه
حس بدی دارم بازم امشب
لعنتی این غصه خیلی گیره
شبهای تنهایی دلم میگیره
از روزایی که دیگه بر نمیگرده
چشمام خیسه خیسه حوصله ندارم
دستام از وقتی رفتی دیگه سرده
علاقمو خرج تو کردم
صداتو با سازم کوک می کردم
همیشه تعریفتو میکردم
همه منو با تو شناخته بودن
اما بعد از اون جدایی تلخ
همه رفیقام بهم میخندن
شبهای تنهایی دلم می گیره
از روزایی که دیگه بر نمیگرده
چشمام خیسه خیسه حوصله ندارم
دستام از وقتی رفتی دیگه سرده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین فرهادی و ایمان براتی شبهای تنهایی

و بنام

ft

آهنگ و تنظیم : ایمان براتی

دانلود آهنگ جدید امین فرهادی و ایمان براتی به نام شبهای تنهایی

متن ترانه امین فرهادی و ایمان براتی شبهای تنهایی

 

تو که نداشتی شک
تو که نداشتی شکی و تردید
چرا همه چیو به هم میریختی
وقتی که داشتم اوج میگرفتم
راهتو کج کردی و میرفتی
بیاد روزایی که غمی نبود
زدم دوباره زیر گریه
حس بدی دارم بازم امشب
لعنتی این غصه خیلی گیره
شبهای تنهایی دلم میگیره
از روزایی که دیگه بر نمیگرده
چشمام خیسه خیسه حوصله ندارم
دستام از وقتی رفتی دیگه سرده
علاقمو خرج تو کردم
صداتو با سازم کوک می کردم
همیشه تعریفتو میکردم
همه منو با تو شناخته بودن
اما بعد از اون جدایی تلخ
همه رفیقام بهم میخندن
شبهای تنهایی دلم می گیره
از روزایی که دیگه بر نمیگرده
چشمام خیسه خیسه حوصله ندارم
دستام از وقتی رفتی دیگه سرده

تو که نداشتی شک
تو که نداشتی شکی و تردید
چرا همه چیو به هم میریختی
وقتی که داشتم اوج میگرفتم
راهتو کج کردی و میرفتی
بیاد روزایی که غمی نبود
زدم دوباره زیر گریه
حس بدی دارم بازم امشب
لعنتی این غصه خیلی گیره
شبهای تنهایی دلم میگیره
از روزایی که دیگه بر نمیگرده
چشمام خیسه خیسه حوصله ندارم
دستام از وقتی رفتی دیگه سرده
علاقمو خرج تو کردم
صداتو با سازم کوک می کردم
همیشه تعریفتو میکردم
همه منو با تو شناخته بودن
اما بعد از اون جدایی تلخ
همه رفیقام بهم میخندن
شبهای تنهایی دلم می گیره
از روزایی که دیگه بر نمیگرده
چشمام خیسه خیسه حوصله ندارم
دستام از وقتی رفتی دیگه سرده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین فرهادی و ایمان براتی شبهای تنهایی