دانلود رایگان آهنگ امین لویال و جواد جاوید جاجوک

دانلود رایگان آهنگ امین لویال و جواد جاوید جاجوک

و بنام

&

دانلود آهنگ جدید امین لویال و جواد جاوید به نام جاجوک

متن ترانه امین لویال و جواد جاوید جاجوک

 

ورس ۱
میمونم تو این بازی بردم
جلوم فازی میگیری که چی لاتی عمرا
تا صدام میاد روبیت همه کشته مردم
منم حرفه ای تو کارعین مایکل جوردن
بوم بوم میشه چشما باز باما
برجام رپم منم باراک اوباما
دافی میخاد منو واسه شب کاری
منم کاری ندارم بعدو ازاون داستانا
من اینجام قفل روله پیپر
شما قفل شدی رویه خز ترین لیبل
رو یه رپای دورم مکث مکث
بیا فاک میدم به همتون ازقصد
فاز لشکرو نگیر واسم پشمم نی کلان
موزیکاتم چهارتا سوژه خنده ادا
بنگ بنگ بنگ میشیم ترور همتون
اینم تو استایلو کلای کپتون

ورس ۲
همه تو جنگن یه سری تو آغول موشن
اونا میگفتن اهل جنگن پس کوشن
شیکو ریز رو بیته قافیه
بیخیال ایهام به فلو راضیه
یارو تا پشت سر ژست دیوود بکامه
ولی رو بیت که میام با دوبیت میگام
وقتشه بکنیم یه عرض اندام
منو ببخشید اگه یهو مغزه رد داد
فاز کل دارن بامن همه چندتا هربار
من تنها رو بیتم شما چندتاچندتا
کارکشته تورپ کاردادی بیست سالی
دنبال مایی هنوز واسه فیت دایی
باشه تو خوب اصن شما مشتی تر
دنبال ما تو مشهد زیاد گشتی نه
بهتر بس کنیم زیادیم کش ندیم
استانی زدیم داشی میریم واسه کشوری

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین لویال و جواد جاوید جاجوک

و بنام

&

دانلود آهنگ جدید امین لویال و جواد جاوید به نام جاجوک

متن ترانه امین لویال و جواد جاوید جاجوک

 

ورس ۱
میمونم تو این بازی بردم
جلوم فازی میگیری که چی لاتی عمرا
تا صدام میاد روبیت همه کشته مردم
منم حرفه ای تو کارعین مایکل جوردن
بوم بوم میشه چشما باز باما
برجام رپم منم باراک اوباما
دافی میخاد منو واسه شب کاری
منم کاری ندارم بعدو ازاون داستانا
من اینجام قفل روله پیپر
شما قفل شدی رویه خز ترین لیبل
رو یه رپای دورم مکث مکث
بیا فاک میدم به همتون ازقصد
فاز لشکرو نگیر واسم پشمم نی کلان
موزیکاتم چهارتا سوژه خنده ادا
بنگ بنگ بنگ میشیم ترور همتون
اینم تو استایلو کلای کپتون

ورس ۲
همه تو جنگن یه سری تو آغول موشن
اونا میگفتن اهل جنگن پس کوشن
شیکو ریز رو بیته قافیه
بیخیال ایهام به فلو راضیه
یارو تا پشت سر ژست دیوود بکامه
ولی رو بیت که میام با دوبیت میگام
وقتشه بکنیم یه عرض اندام
منو ببخشید اگه یهو مغزه رد داد
فاز کل دارن بامن همه چندتا هربار
من تنها رو بیتم شما چندتاچندتا
کارکشته تورپ کاردادی بیست سالی
دنبال مایی هنوز واسه فیت دایی
باشه تو خوب اصن شما مشتی تر
دنبال ما تو مشهد زیاد گشتی نه
بهتر بس کنیم زیادیم کش ندیم
استانی زدیم داشی میریم واسه کشوری

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین لویال و جواد جاوید جاجوک