دانلود رایگان آهنگ امین مرعشی انتخاب

دانلود رایگان آهنگ امین مرعشی انتخاب

بنام

دانلود آهنگ جدید امین مرعشی به نام انتخاب

متن ترانه امین مرعشی انتخاب

بیشتر اونی که فکر میکردم حالا پیش تو خوشبختم

عالیم این روز خیلی کیفم کوکه خیلی حالم خوبه

درو وا کن شانسه که به در میکوبه

میشینم میشمارم خوبیاتو کم نیست بهتر تو دیگه دنیا و گشتم نیست

من تو رو دوست دارم اینو ثابت کردم با یه دنیا احساس انتخابت کردم

من تو رو دوست دارم حرفمو باور کن مثل من عاشق باش حالمو بهتر کن

دوریات حساسه خنده هات رومه خیلی خیلی خوبی کاملا معلومه

پس دیگه حرفی نیست بجز اینکه جونم واسه تو در میره عاشقت میمونم

من تو رو دوست دارم اینو ثابت کردم با یه دنیا احساس انتخابت کردم

من تو رو دوست دارم حرفمو باور کن مثل من عاشق باش حالمو بهتر کن

بیشتر اونی که فکر میکردم حالا پیش تو خوشبختم

عالیم این روزا خیلی کیفم کوکه خیلی حالم خوبه

درو وا کن شانسه که به در میکوبه

میشینم میشمارم خوبیاتو کم نیست بهتر تو دیگه دنیا رو گشتم نیست

من تو رو دوست دارم اینو ثابت کردم با یه دنیا احساس انتخابت کردم

من تو رو دوست دارم حرفمو باور کن مثل من عاشق باش حالمو بهتر کن

دوریات حساسه خنده هات آرومه خیلی خیلی خوبی کاملا معلومه

پس دیگه حرفی نیست بجز اینکه جونم واسه تو در میره عاشقت میمونم

من تو رو دوست دارم اینو ثابت کردم با یه دنیا احساس انتخابت کردم

من تو رو دوست دارم حرفمو باور کن مثل من عاشق باش حالمو بهتر کن

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین مرعشی انتخاب

بنام

دانلود آهنگ جدید امین مرعشی به نام انتخاب

متن ترانه امین مرعشی انتخاب

بیشتر اونی که فکر میکردم حالا پیش تو خوشبختم

عالیم این روز خیلی کیفم کوکه خیلی حالم خوبه

درو وا کن شانسه که به در میکوبه

میشینم میشمارم خوبیاتو کم نیست بهتر تو دیگه دنیا و گشتم نیست

من تو رو دوست دارم اینو ثابت کردم با یه دنیا احساس انتخابت کردم

من تو رو دوست دارم حرفمو باور کن مثل من عاشق باش حالمو بهتر کن

دوریات حساسه خنده هات رومه خیلی خیلی خوبی کاملا معلومه

پس دیگه حرفی نیست بجز اینکه جونم واسه تو در میره عاشقت میمونم

من تو رو دوست دارم اینو ثابت کردم با یه دنیا احساس انتخابت کردم

من تو رو دوست دارم حرفمو باور کن مثل من عاشق باش حالمو بهتر کن

بیشتر اونی که فکر میکردم حالا پیش تو خوشبختم

عالیم این روزا خیلی کیفم کوکه خیلی حالم خوبه

درو وا کن شانسه که به در میکوبه

میشینم میشمارم خوبیاتو کم نیست بهتر تو دیگه دنیا رو گشتم نیست

من تو رو دوست دارم اینو ثابت کردم با یه دنیا احساس انتخابت کردم

من تو رو دوست دارم حرفمو باور کن مثل من عاشق باش حالمو بهتر کن

دوریات حساسه خنده هات آرومه خیلی خیلی خوبی کاملا معلومه

پس دیگه حرفی نیست بجز اینکه جونم واسه تو در میره عاشقت میمونم

من تو رو دوست دارم اینو ثابت کردم با یه دنیا احساس انتخابت کردم

من تو رو دوست دارم حرفمو باور کن مثل من عاشق باش حالمو بهتر کن

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین مرعشی انتخاب