دانلود رایگان آهنگ امین نوری پاییز تو راهه

دانلود رایگان آهنگ امین نوری پاییز تو راهه

بنام

 

بنام

پاییز تو راهه اما من احساسم عاشقونه نیست
چون هیچ کسی منتظرم پست در این خونه نیست
وقتی که تنهایی دیگه یادت میره دیگه چه فصلیه
سیاه سفیده همه جا رنگا برات بی معنیه
منظره های لعنتی تنهایی دیدن نداره
مثل یه کاغذ سفید ذهنم مثل کاغز خالیست

فردا صد هفته صبح  چشمامو که وا میکنم
دل میخواد تو کوچه ها ادم برفی پیدا کنم
کاش که امثال توی راه پاییز عقب تر بمونه
چون حالمو توی این روزا فقط زمستون میدونه
منظره های لعنتی تنهایی دیدن نداره
مثل یه کاغذ سفید ذهنم مثل کاغز خالیست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین نوری پاییز تو راهه

بنام

 

بنام

پاییز تو راهه اما من احساسم عاشقونه نیست
چون هیچ کسی منتظرم پست در این خونه نیست
وقتی که تنهایی دیگه یادت میره دیگه چه فصلیه
سیاه سفیده همه جا رنگا برات بی معنیه
منظره های لعنتی تنهایی دیدن نداره
مثل یه کاغذ سفید ذهنم مثل کاغز خالیست

فردا صد هفته صبح  چشمامو که وا میکنم
دل میخواد تو کوچه ها ادم برفی پیدا کنم
کاش که امثال توی راه پاییز عقب تر بمونه
چون حالمو توی این روزا فقط زمستون میدونه
منظره های لعنتی تنهایی دیدن نداره
مثل یه کاغذ سفید ذهنم مثل کاغز خالیست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ امین نوری پاییز تو راهه

مد روز