دانلود رایگان آهنگ بهزاد بهزادی معجزه

دانلود رایگان آهنگ بهزاد بهزادی معجزه

بنام

 

 

 

توضیحات

ای کاش . یاسر ملک ثابت . یاسر ملک ثابت . یاسر ملک ثابت

دوست دارم . پوریا احمدی . پوریا احمدی . محمد استقامت

بغض . محمد علی پوررشیدی . محمد استقامت . محمد استقامت

نبض احساس . بهزاد بهزادی . سعید زارع . بهزاد بهزادی

انتخاب . امیر خوشنام . محمد علی پور رشیدی . بهزاد بهزادی

معجزه . محمد استقامت . محمد علی پور رشیدی . بهزاد بهزادی

خیانت . بهزاد بهزادی . رضا علوی . بهزاد بهزادی

شب بخیر . بهزاد بهزادی . رضا علوی . محمد استقامت

شعر اخره . بهزاد بهزادی . رضا علوی . محمد استقامت

 

 

نوازندگان گیتار :
سعید امینی قطعه ۳ و ۸ و ۹
حامد دهقانی قطعه ۴ و ۵ و ۷
نوازنده گیتار الکتریک :
داوود جلادت قطعه ۲
نوازندگان ویولن :
رامین قربانی قطعه ۱ و ۶ و ۸
علی پاپی قطعه ۳ و ۵

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهزاد بهزادی معجزه

بنام

 

(image)

 

 

توضیحات

ای کاش . یاسر ملک ثابت . یاسر ملک ثابت . یاسر ملک ثابت

دوست دارم . پوریا احمدی . پوریا احمدی . محمد استقامت

بغض . محمد علی پوررشیدی . محمد استقامت . محمد استقامت

نبض احساس . بهزاد بهزادی . سعید زارع . بهزاد بهزادی

انتخاب . امیر خوشنام . محمد علی پور رشیدی . بهزاد بهزادی

معجزه . محمد استقامت . محمد علی پور رشیدی . بهزاد بهزادی

خیانت . بهزاد بهزادی . رضا علوی . بهزاد بهزادی

شب بخیر . بهزاد بهزادی . رضا علوی . محمد استقامت

شعر اخره . بهزاد بهزادی . رضا علوی . محمد استقامت

 

 

نوازندگان گیتار :
سعید امینی قطعه ۳ و ۸ و ۹
حامد دهقانی قطعه ۴ و ۵ و ۷
نوازنده گیتار الکتریک :
داوود جلادت قطعه ۲
نوازندگان ویولن :
رامین قربانی قطعه ۱ و ۶ و ۸
علی پاپی قطعه ۳ و ۵

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهزاد بهزادی معجزه

تلگرام