دانلود رایگان آهنگ بهزاد یوسفیان بارون

دانلود رایگان آهنگ بهزاد یوسفیان بارون

بنام

دانلود آهنگ جدید بهزاد یوسفیان به نام بارون

متن ترانه بهزاد یوسفیان بارون

میزنه بارون
داره خاطرات تو رو به یادم میاره
باز این زمستون گرمای تن تو رو به یادم میاره
بیزارم از زمستون چون که رفتن تو یاد من میاره
اینجا هنوز یکی هست زیر بارون
تنها یه بی قراره
میزنه بارون
داره خاطرات تو رو به یادم میاره
باز این زمستون گرمای تن تو رو به یادم میاره

منی که عاشق زمستونم و
حالا بی تو زیر بارونم و دیونم
یاد تو می مونم و
من بی تو نمی تونم و خودتم گفتی دیگه این و می دونم و پس چرا
میگی نمی مونم و
بیزارم از زمستون چون که رفتن تو یاد من میاره
اینجا هنوز یکی هست زیر بارون تنها یه بی قراره

میزنه بارون
داره خاطرات تو رو به یادم میاره
باز این زمستون گرمای تن تو رو به یادم میاره
بیزارم از زمستون چون که رفتن تو یاد من میاره
اینجا هنوز یکی هست زیر بارون
تنها یه بی قراره
میزنه بارون
داره خاطرات تو رو به یادم میاره
باز این زمستون گرمای تن تو رو به یادم میاره

منی که عاشق زمستونم و
حالا بی تو زیر بارونم و دیونم
یاد تو می مونم و
من بی تو نمی تونم و خودتم گفتی دیگه این و می دونم و پس چرا
میگی نمی مونم و
بیزارم از زمستون چون که رفتن تو یاد من میاره
اینجا هنوز یکی هست زیر بارون تنها یه بی قراره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهزاد یوسفیان بارون

بنام

دانلود آهنگ جدید بهزاد یوسفیان به نام بارون

متن ترانه بهزاد یوسفیان بارون

میزنه بارون
داره خاطرات تو رو به یادم میاره
باز این زمستون گرمای تن تو رو به یادم میاره
بیزارم از زمستون چون که رفتن تو یاد من میاره
اینجا هنوز یکی هست زیر بارون
تنها یه بی قراره
میزنه بارون
داره خاطرات تو رو به یادم میاره
باز این زمستون گرمای تن تو رو به یادم میاره

منی که عاشق زمستونم و
حالا بی تو زیر بارونم و دیونم
یاد تو می مونم و
من بی تو نمی تونم و خودتم گفتی دیگه این و می دونم و پس چرا
میگی نمی مونم و
بیزارم از زمستون چون که رفتن تو یاد من میاره
اینجا هنوز یکی هست زیر بارون تنها یه بی قراره

میزنه بارون
داره خاطرات تو رو به یادم میاره
باز این زمستون گرمای تن تو رو به یادم میاره
بیزارم از زمستون چون که رفتن تو یاد من میاره
اینجا هنوز یکی هست زیر بارون
تنها یه بی قراره
میزنه بارون
داره خاطرات تو رو به یادم میاره
باز این زمستون گرمای تن تو رو به یادم میاره

منی که عاشق زمستونم و
حالا بی تو زیر بارونم و دیونم
یاد تو می مونم و
من بی تو نمی تونم و خودتم گفتی دیگه این و می دونم و پس چرا
میگی نمی مونم و
بیزارم از زمستون چون که رفتن تو یاد من میاره
اینجا هنوز یکی هست زیر بارون تنها یه بی قراره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهزاد یوسفیان بارون