دانلود رایگان آهنگ بهیار به دنیا آمدی

دانلود رایگان آهنگ بهیار به دنیا آمدی

بنام

ترانه : فریبا جهانی – آهنگ : بهیار – تنظیم : علیرضا امیری

دانلود آهنگ جدید بهیار به نام به دنیا آمدی

متن ترانه بهیار به دنیا آمدی

 

“به دنیا امدی”

تو باید آبی دریاى من باشى
طلوع روشن فرداى من باشى

بتابى، صبح من را روشنى بخشى
و پایان بخش این شب هاى من باشى

بیا مثل شراب شعر، مستم کن
بخوان تا خالق رویاى من باشى

در این شبها که غم بر سینه مى بارد
بیا تا ساقى صهباى من باشى

نمى دانم، تو مى دانى؟نمى دانى؟
که باید لحظه ایى هم جاى من باشى

من از دنیاى بى تو سخت بیزارم
به دنیا امدى دنیاى من باشى

“”

متن ترانه بهیار به دنیا آمدی

“”

“به دنیا امدی”

تو باید آبی دریاى من باشى
طلوع روشن فرداى من باشى

بتابى، صبح من را روشنى بخشى
و پایان بخش این شب هاى من باشى

بیا مثل شراب شعر، مستم کن
بخوان تا خالق رویاى من باشى

در این شبها که غم بر سینه مى بارد
بیا تا ساقى صهباى من باشى

نمى دانم، تو مى دانى؟نمى دانى؟
که باید لحظه ایى هم جاى من باشى

من از دنیاى بى تو سخت بیزارم
به دنیا امدى دنیاى من باشى

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهیار به دنیا آمدی

بنام

ترانه : فریبا جهانی – آهنگ : بهیار – تنظیم : علیرضا امیری

دانلود آهنگ جدید بهیار به نام به دنیا آمدی

متن ترانه بهیار به دنیا آمدی

 

“به دنیا امدی”

تو باید آبی دریاى من باشى
طلوع روشن فرداى من باشى

بتابى، صبح من را روشنى بخشى
و پایان بخش این شب هاى من باشى

بیا مثل شراب شعر، مستم کن
بخوان تا خالق رویاى من باشى

در این شبها که غم بر سینه مى بارد
بیا تا ساقى صهباى من باشى

نمى دانم، تو مى دانى؟نمى دانى؟
که باید لحظه ایى هم جاى من باشى

من از دنیاى بى تو سخت بیزارم
به دنیا امدى دنیاى من باشى

“”

متن ترانه بهیار به دنیا آمدی

“”

“به دنیا امدی”

تو باید آبی دریاى من باشى
طلوع روشن فرداى من باشى

بتابى، صبح من را روشنى بخشى
و پایان بخش این شب هاى من باشى

بیا مثل شراب شعر، مستم کن
بخوان تا خالق رویاى من باشى

در این شبها که غم بر سینه مى بارد
بیا تا ساقى صهباى من باشى

نمى دانم، تو مى دانى؟نمى دانى؟
که باید لحظه ایى هم جاى من باشى

من از دنیاى بى تو سخت بیزارم
به دنیا امدى دنیاى من باشى

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهیار به دنیا آمدی