دانلود رایگان آهنگ تگا بند همیشه

دانلود رایگان آهنگ تگا بند همیشه

بنام

دانلود آهنگ جدید تگا بند به نام همیشه

متن ترانه تگا بند همیشه

 

چشایه خمارت،صدات تو گوشم
لش قبل خواب روهم،
چقدلحظه هام بات خوبن پس
تا اخر واست میمونمشدم روانیو دیوونتو
همون رویایه منی بات حالم خوبه میزونم
تا اخر دوست دارم
میخوام تو شبو روزت باشم
دوست دارم تصویره خودمو
فقط وقتی تو چشماتن

نمیخوام دور شیم
حتی ی لحظه
دستات بلرزه
شبا بهم چفت
بدنت گرمه
دمایه قلبت
دنیامو میدم
تا لبات بخنده / لبات بخنده

 

چشایه خمارت،صدات تو گوشم
لش قبل خواب روهم،
چقدلحظه هام بات خوبن پس
تا اخر واست میمونمشدم روانیو دیوونتو
همون رویایه منی بات حالم خوبه میزونم
تا اخر دوست دارم
میخوام تو شبو روزت باشم
دوست دارم تصویره خودمو
فقط وقتی تو چشماتن

نمیخوام دور شیم
حتی ی لحظه
دستات بلرزه
شبا بهم چفت
بدنت گرمه
دمایه قلبت
دنیامو میدم
تا لبات بخنده / لبات بخنده

 

چشایه خمارت،صدات تو گوشم
لش قبل خواب روهم،
چقدلحظه هام بات خوبن پس
تا اخر واست میمونمشدم روانیو دیوونتو
همون رویایه منی بات حالم خوبه میزونم
تا اخر دوست دارم
میخوام تو شبو روزت باشم
دوست دارم تصویره خودمو
فقط وقتی تو چشماتن

نمیخوام دور شیم
حتی ی لحظه
دستات بلرزه
شبا بهم چفت
بدنت گرمه
دمایه قلبت
دنیامو میدم
تا لبات بخنده / لبات بخنده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ تگا بند همیشه

بنام

دانلود آهنگ جدید تگا بند به نام همیشه

متن ترانه تگا بند همیشه

 

چشایه خمارت،صدات تو گوشم
لش قبل خواب روهم،
چقدلحظه هام بات خوبن پس
تا اخر واست میمونمشدم روانیو دیوونتو
همون رویایه منی بات حالم خوبه میزونم
تا اخر دوست دارم
میخوام تو شبو روزت باشم
دوست دارم تصویره خودمو
فقط وقتی تو چشماتن

نمیخوام دور شیم
حتی ی لحظه
دستات بلرزه
شبا بهم چفت
بدنت گرمه
دمایه قلبت
دنیامو میدم
تا لبات بخنده / لبات بخنده

 

چشایه خمارت،صدات تو گوشم
لش قبل خواب روهم،
چقدلحظه هام بات خوبن پس
تا اخر واست میمونمشدم روانیو دیوونتو
همون رویایه منی بات حالم خوبه میزونم
تا اخر دوست دارم
میخوام تو شبو روزت باشم
دوست دارم تصویره خودمو
فقط وقتی تو چشماتن

نمیخوام دور شیم
حتی ی لحظه
دستات بلرزه
شبا بهم چفت
بدنت گرمه
دمایه قلبت
دنیامو میدم
تا لبات بخنده / لبات بخنده

 

چشایه خمارت،صدات تو گوشم
لش قبل خواب روهم،
چقدلحظه هام بات خوبن پس
تا اخر واست میمونمشدم روانیو دیوونتو
همون رویایه منی بات حالم خوبه میزونم
تا اخر دوست دارم
میخوام تو شبو روزت باشم
دوست دارم تصویره خودمو
فقط وقتی تو چشماتن

نمیخوام دور شیم
حتی ی لحظه
دستات بلرزه
شبا بهم چفت
بدنت گرمه
دمایه قلبت
دنیامو میدم
تا لبات بخنده / لبات بخنده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ تگا بند همیشه