دانلود رایگان آهنگ تیرداد ( مهدی مضطرزاده ) فاصله

دانلود رایگان آهنگ تیرداد ( مهدی مضطرزاده ) فاصله

( ) بنام

()

ترانه سرا : زهرا پارسا
ملودی و تنظیم : امیر قیاسی

دانلود آهنگ جدید تیرداد ( مهدی مضطرزاده ) به نام فاصله

متن ترانه تیرداد ( مهدی مضطرزاده ) فاصله

 

از همین فاصله برگرد
از همین جاده شروع کن
تو همین لحظه کوتاه
خط بکش رو هرچی بوده
خط بکش رو هرچی بوده
برو انگار که نه انگار ما به هم علاقه داریم
به روتم نیار که با هم چقده خاطره داریم
یه جایی باید بریدو منو تو اینجا بریدیم
دیگه امیدی نمونده ما بهم نمی رسیدیم
خیلی دوست دارم بمونم خیلی دوست داشتم بمونی
طاقت اشک چشاتو ندارم خودت میدونی
از همین فاصله برگرد
از همین جاده شروع کن
تو همین لحظه کوتاه
خط بکش رو هرچی بوده
برو انگار که نه انگار ما به هم علاقه داریم
به روتم نیار که با هم چقده خاطره داریم
چقده خاطره داریم
یه جایی باید برید و منو تو اینجا بریدیم
دیگه امیدی نمونده ما بهم نمی رسیدیم
خیلی دوست دارم بمونم خیلی دوست داشتم بمونی
طاقت اشک چشاتو ندارم خودت میدونی

از همین فاصله برگرد
از همین جاده شروع کن
تو همین لحظه کوتاه
خط بکش رو هرچی بوده
خط بکش رو هرچی بوده
برو انگار که نه انگار ما به هم علاقه داریم
به روتم نیار که با هم چقده خاطره داریم
یه جایی باید بریدو منو تو اینجا بریدیم
دیگه امیدی نمونده ما بهم نمی رسیدیم
خیلی دوست دارم بمونم خیلی دوست داشتم بمونی
طاقت اشک چشاتو ندارم خودت میدونی
از همین فاصله برگرد
از همین جاده شروع کن
تو همین لحظه کوتاه
خط بکش رو هرچی بوده
برو انگار که نه انگار ما به هم علاقه داریم
به روتم نیار که با هم چقده خاطره داریم
چقده خاطره داریم
یه جایی باید برید و منو تو اینجا بریدیم
دیگه امیدی نمونده ما بهم نمی رسیدیم
خیلی دوست دارم بمونم خیلی دوست داشتم بمونی
طاقت اشک چشاتو ندارم خودت میدونی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ تیرداد ( مهدی مضطرزاده ) فاصله

( ) بنام

()

ترانه سرا : زهرا پارسا
ملودی و تنظیم : امیر قیاسی

دانلود آهنگ جدید تیرداد ( مهدی مضطرزاده ) به نام فاصله

متن ترانه تیرداد ( مهدی مضطرزاده ) فاصله

 

از همین فاصله برگرد
از همین جاده شروع کن
تو همین لحظه کوتاه
خط بکش رو هرچی بوده
خط بکش رو هرچی بوده
برو انگار که نه انگار ما به هم علاقه داریم
به روتم نیار که با هم چقده خاطره داریم
یه جایی باید بریدو منو تو اینجا بریدیم
دیگه امیدی نمونده ما بهم نمی رسیدیم
خیلی دوست دارم بمونم خیلی دوست داشتم بمونی
طاقت اشک چشاتو ندارم خودت میدونی
از همین فاصله برگرد
از همین جاده شروع کن
تو همین لحظه کوتاه
خط بکش رو هرچی بوده
برو انگار که نه انگار ما به هم علاقه داریم
به روتم نیار که با هم چقده خاطره داریم
چقده خاطره داریم
یه جایی باید برید و منو تو اینجا بریدیم
دیگه امیدی نمونده ما بهم نمی رسیدیم
خیلی دوست دارم بمونم خیلی دوست داشتم بمونی
طاقت اشک چشاتو ندارم خودت میدونی

از همین فاصله برگرد
از همین جاده شروع کن
تو همین لحظه کوتاه
خط بکش رو هرچی بوده
خط بکش رو هرچی بوده
برو انگار که نه انگار ما به هم علاقه داریم
به روتم نیار که با هم چقده خاطره داریم
یه جایی باید بریدو منو تو اینجا بریدیم
دیگه امیدی نمونده ما بهم نمی رسیدیم
خیلی دوست دارم بمونم خیلی دوست داشتم بمونی
طاقت اشک چشاتو ندارم خودت میدونی
از همین فاصله برگرد
از همین جاده شروع کن
تو همین لحظه کوتاه
خط بکش رو هرچی بوده
برو انگار که نه انگار ما به هم علاقه داریم
به روتم نیار که با هم چقده خاطره داریم
چقده خاطره داریم
یه جایی باید برید و منو تو اینجا بریدیم
دیگه امیدی نمونده ما بهم نمی رسیدیم
خیلی دوست دارم بمونم خیلی دوست داشتم بمونی
طاقت اشک چشاتو ندارم خودت میدونی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ تیرداد ( مهدی مضطرزاده ) فاصله