دانلود رایگان آهنگ تیزر اشوان آدم رویای تو نیستم

دانلود رایگان آهنگ تیزر اشوان آدم رویای تو نیستم

بنام

دانلود تیزر آهنگ جدید اشوان به نام آدم رویای تو نیستم

متن ترانه اشوان آدم رویای تو نیستم

من آدم رویای تو نیستم من با خودم درگیرم افسردم

من زخمی راه نم پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم

کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی

دیوونه زل نزن توی چشام

چرا هر چی میگم سکوت میکنی

متن آهنگ من آدم رویای تو نیستم اشوان

من آدم رویای تو نیستم من فکر و ذکرم بر تو نمیسازه

یکی مثل تو با چش رنگی با یه روانی که نمیسازه

من آدم رویای تو نیستم من با خودم درگیرم افسردم

من زخمی راه نم پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم

کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی

دیوونه زل نزن توی چشام

چرا هر چی میگم سکوت میکنی

 

من آدم رویای تو نیستم من با خودم درگیرم افسردم

من زخمی راه نم پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم

کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی

دیوونه زل نزن توی چشام

چرا هر چی میگم سکوت میکنی

متن آهنگ من آدم رویای تو نیستم اشوان

من آدم رویای تو نیستم من فکر و ذکرم بر تو نمیسازه

یکی مثل تو با چش رنگی با یه روانی که نمیسازه

من آدم رویای تو نیستم من با خودم درگیرم افسردم

من زخمی راه نم پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم

کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی

دیوونه زل نزن توی چشام

چرا هر چی میگم سکوت میکنی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ تیزر اشوان آدم رویای تو نیستم

بنام

دانلود تیزر آهنگ جدید اشوان به نام آدم رویای تو نیستم

متن ترانه اشوان آدم رویای تو نیستم

من آدم رویای تو نیستم من با خودم درگیرم افسردم

من زخمی راه نم پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم

کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی

دیوونه زل نزن توی چشام

چرا هر چی میگم سکوت میکنی

متن آهنگ من آدم رویای تو نیستم اشوان

من آدم رویای تو نیستم من فکر و ذکرم بر تو نمیسازه

یکی مثل تو با چش رنگی با یه روانی که نمیسازه

من آدم رویای تو نیستم من با خودم درگیرم افسردم

من زخمی راه نم پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم

کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی

دیوونه زل نزن توی چشام

چرا هر چی میگم سکوت میکنی

 

من آدم رویای تو نیستم من با خودم درگیرم افسردم

من زخمی راه نم پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم

کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی

دیوونه زل نزن توی چشام

چرا هر چی میگم سکوت میکنی

متن آهنگ من آدم رویای تو نیستم اشوان

من آدم رویای تو نیستم من فکر و ذکرم بر تو نمیسازه

یکی مثل تو با چش رنگی با یه روانی که نمیسازه

من آدم رویای تو نیستم من با خودم درگیرم افسردم

من زخمی راه نم پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم

کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی

دیوونه زل نزن توی چشام

چرا هر چی میگم سکوت میکنی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ تیزر اشوان آدم رویای تو نیستم