دانلود رایگان آهنگ جواد جعفری مثل بارون

دانلود رایگان آهنگ جواد جعفری مثل بارون

بنام

دانلود آهنگ جدید جواد جعفری به نام مثل بارون

متن ترانه جواد جعفری مثل بارون

توخود جونی تورگام خونی
چرا از دستم هی گریزونی
مثل بارون دل دیوونه
بیا بریم خونه دل پریشونه
منو نترسونی توکه میدونی
دوربشی از من دل بلرزونی

توکه با اون چشات اتیشم زدی
بپا عشقمو مفت به باد ندی
اره دوست دارم تویی تاج سرم
بیا که سر راهت میخوام گل بذارم
چقد تو این هوا وقتی بارونا
میریزه توحیاط دلم کرده هوات
اره بی تاقتم بی تو ناراحتم
چقد تواین روزا میگیره نفسم

مثل بارون  . . . .

دیگه توقلب من جات مشخصه
عشق توبرام مثل نفسه
چقد کنار تو اروم میگیرم
ی روز نباشی تو اون روز میمیرم
بیا دست منو تو دستات بگیر
عزیزم عشقم و از چشم ببین و
خیلی بی تاقتم بی تو ناراحتم
چقد تو این روزا میگیره نفسم

مثل بارون  . . .

توخود جونی تورگام خونی
چرا از دستم هی گریزونی
مثل بارون دل دیوونه
بیا بریم خونه دل پریشونه
منو نترسونی توکه میدونی
دوربشی از من دل بلرزونی

توکه با اون چشات اتیشم زدی
بپا عشقمو مفت به باد ندی
اره دوست دارم تویی تاج سرم
بیا که سر راهت میخوام گل بذارم
چقد تو این هوا وقتی بارونا
میریزه توحیاط دلم کرده هوات
اره بی تاقتم بی تو ناراحتم
چقد تواین روزا میگیره نفسم

مثل بارون  . . . .

دیگه توقلب من جات مشخصه
عشق توبرام مثل نفسه
چقد کنار تو اروم میگیرم
ی روز نباشی تو اون روز میمیرم
بیا دست منو تو دستات بگیر
عزیزم عشقم و از چشم ببین و
خیلی بی تاقتم بی تو ناراحتم
چقد تو این روزا میگیره نفسم

مثل بارون  . . .

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ جواد جعفری مثل بارون

بنام

دانلود آهنگ جدید جواد جعفری به نام مثل بارون

متن ترانه جواد جعفری مثل بارون

توخود جونی تورگام خونی
چرا از دستم هی گریزونی
مثل بارون دل دیوونه
بیا بریم خونه دل پریشونه
منو نترسونی توکه میدونی
دوربشی از من دل بلرزونی

توکه با اون چشات اتیشم زدی
بپا عشقمو مفت به باد ندی
اره دوست دارم تویی تاج سرم
بیا که سر راهت میخوام گل بذارم
چقد تو این هوا وقتی بارونا
میریزه توحیاط دلم کرده هوات
اره بی تاقتم بی تو ناراحتم
چقد تواین روزا میگیره نفسم

مثل بارون  . . . .

دیگه توقلب من جات مشخصه
عشق توبرام مثل نفسه
چقد کنار تو اروم میگیرم
ی روز نباشی تو اون روز میمیرم
بیا دست منو تو دستات بگیر
عزیزم عشقم و از چشم ببین و
خیلی بی تاقتم بی تو ناراحتم
چقد تو این روزا میگیره نفسم

مثل بارون  . . .

توخود جونی تورگام خونی
چرا از دستم هی گریزونی
مثل بارون دل دیوونه
بیا بریم خونه دل پریشونه
منو نترسونی توکه میدونی
دوربشی از من دل بلرزونی

توکه با اون چشات اتیشم زدی
بپا عشقمو مفت به باد ندی
اره دوست دارم تویی تاج سرم
بیا که سر راهت میخوام گل بذارم
چقد تو این هوا وقتی بارونا
میریزه توحیاط دلم کرده هوات
اره بی تاقتم بی تو ناراحتم
چقد تواین روزا میگیره نفسم

مثل بارون  . . . .

دیگه توقلب من جات مشخصه
عشق توبرام مثل نفسه
چقد کنار تو اروم میگیرم
ی روز نباشی تو اون روز میمیرم
بیا دست منو تو دستات بگیر
عزیزم عشقم و از چشم ببین و
خیلی بی تاقتم بی تو ناراحتم
چقد تو این روزا میگیره نفسم

مثل بارون  . . .

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ جواد جعفری مثل بارون