دانلود رایگان آهنگ حامد حاتم آواز دوره گرد

دانلود رایگان آهنگ حامد حاتم آواز دوره گرد

بنام


ترانه : محمدرضا حبیبی – آهنگ : حامد حاتم
آهنگ : حامد حاتم – تنظیم : هوتن احمدوند – میکس و مسترینگ : مسعود بقایی

دانلود آهنگ جدید حامد حاتم به نام آواز دوره گرد

متن ترانه حامد حاتم آواز دوره گرد

 

دنیای خالی من پر کردی با هموات من سایه ام

ببین که میام هر لحظه پات به پات تموم

مرزا بشکن تو قطره قطره ببار ببین تو دل تنگم

نشسته اوازه دل خسته نمیشه از تو جدا شد نمیشه از تو برید

دنیای خالی من پر کردی با هموات من سایه ام

ببین که میام هر لحظه پات به پات تموم

مرزا بشکن تو قطره قطره ببار ببین تو دل تنگم

نشسته اوازه دل خسته نمیشه از تو جدا شد نمیشه از تو برید

دنیای خالی من پر کردی با هموات من سایه ام

ببین که میام هر لحظه پات به پات تموم

مرزا بشکن تو قطره قطره ببار ببین تو دل تنگم

نشسته اوازه دل خسته نمیشه از تو جدا شد نمیشه از تو برید

دنیای خالی من پر کردی با هموات من سایه ام

ببین که میام هر لحظه پات به پات تموم

مرزا بشکن تو قطره قطره ببار ببین تو دل تنگم

نشسته اوازه دل خسته نمیشه از تو جدا شد نمیشه از تو برید

دنیای خالی من پر کردی با هموات من سایه ام

ببین که میام هر لحظه پات به پات تموم

مرزا بشکن تو قطره قطره ببار ببین تو دل تنگم

نشسته اوازه دل خسته نمیشه از تو جدا شد نمیشه از تو برید

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد حاتم آواز دوره گرد

بنام


ترانه : محمدرضا حبیبی – آهنگ : حامد حاتم
آهنگ : حامد حاتم – تنظیم : هوتن احمدوند – میکس و مسترینگ : مسعود بقایی

دانلود آهنگ جدید حامد حاتم به نام آواز دوره گرد

متن ترانه حامد حاتم آواز دوره گرد

 

دنیای خالی من پر کردی با هموات من سایه ام

ببین که میام هر لحظه پات به پات تموم

مرزا بشکن تو قطره قطره ببار ببین تو دل تنگم

نشسته اوازه دل خسته نمیشه از تو جدا شد نمیشه از تو برید

دنیای خالی من پر کردی با هموات من سایه ام

ببین که میام هر لحظه پات به پات تموم

مرزا بشکن تو قطره قطره ببار ببین تو دل تنگم

نشسته اوازه دل خسته نمیشه از تو جدا شد نمیشه از تو برید

دنیای خالی من پر کردی با هموات من سایه ام

ببین که میام هر لحظه پات به پات تموم

مرزا بشکن تو قطره قطره ببار ببین تو دل تنگم

نشسته اوازه دل خسته نمیشه از تو جدا شد نمیشه از تو برید

دنیای خالی من پر کردی با هموات من سایه ام

ببین که میام هر لحظه پات به پات تموم

مرزا بشکن تو قطره قطره ببار ببین تو دل تنگم

نشسته اوازه دل خسته نمیشه از تو جدا شد نمیشه از تو برید

دنیای خالی من پر کردی با هموات من سایه ام

ببین که میام هر لحظه پات به پات تموم

مرزا بشکن تو قطره قطره ببار ببین تو دل تنگم

نشسته اوازه دل خسته نمیشه از تو جدا شد نمیشه از تو برید

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد حاتم آواز دوره گرد