دانلود رایگان آهنگ حامد رجبی پور عشق خاص

دانلود رایگان آهنگ حامد رجبی پور عشق خاص

بنام


ترانه و آهنگسازی: حامد رجبی پور
تنظیم: فرشاد علیزاده – مستر : امین کاوه
گیتار: کیان دارات

دانلود آهنگ جدید حامد رجبی پور به نام عشق خاص

متن ترانه حامد رجبی پور عشق خاص

 
عشقمون چقد خاصه
قلبمون پر احساسه
مطمئنم ک خدا خواسته
دلت پیش دلم وایسه
حسمون چقد خاصه
عاشقیو میشناسه
با تو حالم خوبه و تازه
دل ِ دیوونه روو شانسه
عشقمون چقد خاصه
اوواوو اووو
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه

من خوبم و باتو
خوشحالم و جاتو
به هیشکی‌ نه نمیدم
این رنگه چشماتو
احساسِ حرفاتو
به هیشکی نه نمیدم

از وقتی رفتی قلب من آروم نداره
باشی،نباشی چشم من همش میباره
دوست دارم،دوست دارم همیشه عشقم
این عشق خاصمون همیشه موندگاره
عشقمون چقد خاصه
قلبمون پر احساسه
مطمئنم ک خدا خواسته
دلت پیش دلم وایسه
حسمون چقد خاصه
عاشقیو میشناسه
با تو حالم خوبه و تازه
دل ِ دیوونه روو شانسه
عشقمون چقد خاصه
اوواوو اووو
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه

من خوبم و باتو
خوشحالم و جاتو
به هیشکی‌ نه نمیدم
این رنگه چشماتو
احساسِ حرفاتو
به هیشکی نه نمیدم

از وقتی رفتی قلب من آروم نداره
باشی،نباشی چشم من همش میباره
دوست دارم،دوست دارم همیشه عشقم
این عشق خاصمون همیشه موندگاره

 
عشقمون چقد خاصه
قلبمون پر احساسه
مطمئنم ک خدا خواسته
دلت پیش دلم وایسه
حسمون چقد خاصه
عاشقیو میشناسه
با تو حالم خوبه و تازه
دل ِ دیوونه روو شانسه
عشقمون چقد خاصه
اوواوو اووو
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه

من خوبم و باتو
خوشحالم و جاتو
به هیشکی‌ نه نمیدم
این رنگه چشماتو
احساسِ حرفاتو
به هیشکی نه نمیدم

از وقتی رفتی قلب من آروم نداره
باشی،نباشی چشم من همش میباره
دوست دارم،دوست دارم همیشه عشقم
این عشق خاصمون همیشه موندگاره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد رجبی پور عشق خاص

بنام


ترانه و آهنگسازی: حامد رجبی پور
تنظیم: فرشاد علیزاده – مستر : امین کاوه
گیتار: کیان دارات

دانلود آهنگ جدید حامد رجبی پور به نام عشق خاص

متن ترانه حامد رجبی پور عشق خاص

 
عشقمون چقد خاصه
قلبمون پر احساسه
مطمئنم ک خدا خواسته
دلت پیش دلم وایسه
حسمون چقد خاصه
عاشقیو میشناسه
با تو حالم خوبه و تازه
دل ِ دیوونه روو شانسه
عشقمون چقد خاصه
اوواوو اووو
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه

من خوبم و باتو
خوشحالم و جاتو
به هیشکی‌ نه نمیدم
این رنگه چشماتو
احساسِ حرفاتو
به هیشکی نه نمیدم

از وقتی رفتی قلب من آروم نداره
باشی،نباشی چشم من همش میباره
دوست دارم،دوست دارم همیشه عشقم
این عشق خاصمون همیشه موندگاره
عشقمون چقد خاصه
قلبمون پر احساسه
مطمئنم ک خدا خواسته
دلت پیش دلم وایسه
حسمون چقد خاصه
عاشقیو میشناسه
با تو حالم خوبه و تازه
دل ِ دیوونه روو شانسه
عشقمون چقد خاصه
اوواوو اووو
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه

من خوبم و باتو
خوشحالم و جاتو
به هیشکی‌ نه نمیدم
این رنگه چشماتو
احساسِ حرفاتو
به هیشکی نه نمیدم

از وقتی رفتی قلب من آروم نداره
باشی،نباشی چشم من همش میباره
دوست دارم،دوست دارم همیشه عشقم
این عشق خاصمون همیشه موندگاره

 
عشقمون چقد خاصه
قلبمون پر احساسه
مطمئنم ک خدا خواسته
دلت پیش دلم وایسه
حسمون چقد خاصه
عاشقیو میشناسه
با تو حالم خوبه و تازه
دل ِ دیوونه روو شانسه
عشقمون چقد خاصه
اوواوو اووو
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه
عشقمون چقد خاصه

من خوبم و باتو
خوشحالم و جاتو
به هیشکی‌ نه نمیدم
این رنگه چشماتو
احساسِ حرفاتو
به هیشکی نه نمیدم

از وقتی رفتی قلب من آروم نداره
باشی،نباشی چشم من همش میباره
دوست دارم،دوست دارم همیشه عشقم
این عشق خاصمون همیشه موندگاره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد رجبی پور عشق خاص