دانلود رایگان آهنگ حامد نعمتی دنیامی تو

دانلود رایگان آهنگ حامد نعمتی دنیامی تو

بنام

دانلود آهنگ جدید حامد نعمتی به نام دنیامی تو

متن ترانه حامد نعمتی دنیامی تو

 

من واسه داشتن تودنیاروگشتم
واسه پیداکردنت هرجاروگشتم
توی قلبم همیشه جاته عزیزم
تونباشی بدون تومن میمیرم

دنیامی تومیمیرم بی تو آره عاشقتم توهم عاشق شو
تویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم
زندگی بی توشبیه زندگی نیست کی میگه علاقمون همیشگی نیست توی قلبم همیشه جاته عزیزم یه اشاره کن جونموبه پات بریزم
دنیامی تومیمیرم بی توآره عاشقتم توهم عاشق شوتویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم..

من واسه داشتن تودنیاروگشتم
واسه پیداکردنت هرجاروگشتم
توی قلبم همیشه جاته عزیزم
تونباشی بدون تومن میمیرم

دنیامی تومیمیرم بی تو آره عاشقتم توهم عاشق شو
تویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم
زندگی بی توشبیه زندگی نیست کی میگه علاقمون همیشگی نیست توی قلبم همیشه جاته عزیزم یه اشاره کن جونموبه پات بریزم
دنیامی تومیمیرم بی توآره عاشقتم توهم عاشق شوتویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم..

من واسه داشتن تودنیاروگشتم
واسه پیداکردنت هرجاروگشتم
توی قلبم همیشه جاته عزیزم
تونباشی بدون تومن میمیرم

دنیامی تومیمیرم بی تو آره عاشقتم توهم عاشق شو
تویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم
زندگی بی توشبیه زندگی نیست کی میگه علاقمون همیشگی نیست توی قلبم همیشه جاته عزیزم یه اشاره کن جونموبه پات بریزم
دنیامی تومیمیرم بی توآره عاشقتم توهم عاشق شوتویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم..

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد نعمتی دنیامی تو

بنام

دانلود آهنگ جدید حامد نعمتی به نام دنیامی تو

متن ترانه حامد نعمتی دنیامی تو

 

من واسه داشتن تودنیاروگشتم
واسه پیداکردنت هرجاروگشتم
توی قلبم همیشه جاته عزیزم
تونباشی بدون تومن میمیرم

دنیامی تومیمیرم بی تو آره عاشقتم توهم عاشق شو
تویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم
زندگی بی توشبیه زندگی نیست کی میگه علاقمون همیشگی نیست توی قلبم همیشه جاته عزیزم یه اشاره کن جونموبه پات بریزم
دنیامی تومیمیرم بی توآره عاشقتم توهم عاشق شوتویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم..

من واسه داشتن تودنیاروگشتم
واسه پیداکردنت هرجاروگشتم
توی قلبم همیشه جاته عزیزم
تونباشی بدون تومن میمیرم

دنیامی تومیمیرم بی تو آره عاشقتم توهم عاشق شو
تویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم
زندگی بی توشبیه زندگی نیست کی میگه علاقمون همیشگی نیست توی قلبم همیشه جاته عزیزم یه اشاره کن جونموبه پات بریزم
دنیامی تومیمیرم بی توآره عاشقتم توهم عاشق شوتویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم..

من واسه داشتن تودنیاروگشتم
واسه پیداکردنت هرجاروگشتم
توی قلبم همیشه جاته عزیزم
تونباشی بدون تومن میمیرم

دنیامی تومیمیرم بی تو آره عاشقتم توهم عاشق شو
تویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم
زندگی بی توشبیه زندگی نیست کی میگه علاقمون همیشگی نیست توی قلبم همیشه جاته عزیزم یه اشاره کن جونموبه پات بریزم
دنیامی تومیمیرم بی توآره عاشقتم توهم عاشق شوتویه لیلایی من یه مجنونم دل به توبسته دل داغونم..

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد نعمتی دنیامی تو