دانلود رایگان آهنگ حامد نوریان تو بارون

دانلود رایگان آهنگ حامد نوریان تو بارون

بنام

ترانه : فریده خانی – آهنگ و تنظیم : ارشاد صالحی – طراحی کاور : امیر آریا

 

بنام

توی بارون منو بعضمو توی خیابان
به جرم چی باید جداشو دامون میریو همه جا یادت میفتم
هیچ کس مثل من دوست نداره میگفتم
تو بارون خیس میشه
و گریه چشمامون میری یو میمیرم

دانلود آهنگ جدید حامد نوریان بنام تو بارون
اما دستاتو نمیگیرم
رد میشی از حسم از خاطره های که داریم
سخته که ما باهم از این به بعد کاری نداریمتوی بارون منو بعضمو توی خیابان
به جرم چی باید جداشو دامون میریو همه جا یادت میفتم
هیچ کس مثل من دوست نداره میگفتم
تو بارون خیس میشه
و گریه چشمامون میری یو میمیرم

حامد نوریان بنام تو بارون
اما دستاتو نمیگیرم
رد میشی از حسم از خاطره های که داریم
سخته که ما باهم از این به بعد کاری نداریم

توی بارون منو بعضمو توی خیابان
به جرم چی باید جداشو دامون میریو همه جا یادت میفتم
هیچ کس مثل من دوست نداره میگفتم
تو بارون خیس میشه

آهنگ جدید حامد نوریان بنام تو بارون
و گریه چشمامون میری یو میمیرم
اما دستاتو نمیگیرم
رد میشی از حسم از خاطره های که داریم
سخته که ما باهم از این به بعد کاری نداریم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد نوریان تو بارون

بنام

ترانه : فریده خانی – آهنگ و تنظیم : ارشاد صالحی – طراحی کاور : امیر آریا

 

بنام

توی بارون منو بعضمو توی خیابان
به جرم چی باید جداشو دامون میریو همه جا یادت میفتم
هیچ کس مثل من دوست نداره میگفتم
تو بارون خیس میشه
و گریه چشمامون میری یو میمیرم

دانلود آهنگ جدید حامد نوریان بنام تو بارون
اما دستاتو نمیگیرم
رد میشی از حسم از خاطره های که داریم
سخته که ما باهم از این به بعد کاری نداریمتوی بارون منو بعضمو توی خیابان
به جرم چی باید جداشو دامون میریو همه جا یادت میفتم
هیچ کس مثل من دوست نداره میگفتم
تو بارون خیس میشه
و گریه چشمامون میری یو میمیرم

حامد نوریان بنام تو بارون
اما دستاتو نمیگیرم
رد میشی از حسم از خاطره های که داریم
سخته که ما باهم از این به بعد کاری نداریم

توی بارون منو بعضمو توی خیابان
به جرم چی باید جداشو دامون میریو همه جا یادت میفتم
هیچ کس مثل من دوست نداره میگفتم
تو بارون خیس میشه

آهنگ جدید حامد نوریان بنام تو بارون
و گریه چشمامون میری یو میمیرم
اما دستاتو نمیگیرم
رد میشی از حسم از خاطره های که داریم
سخته که ما باهم از این به بعد کاری نداریم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد نوریان تو بارون

دانلود مستقیم تانگو جدید