دانلود رایگان آهنگ حامد همایون شیدایی

دانلود رایگان آهنگ حامد همایون شیدایی

بنام


دانلود آهنگ جدید حامد همایون بنام شیدایی

 

ای جان قلب من آشفته مرنجان

دستی بزن و گرذش تقدیر بگردان ای جان

ردی خبری پیک امیدی بفرستم تا کور شود چشم تاریک حسودان

دلبرو جان جان های من هی هی هی هوی من های های های

یارب به سمت یارب روانه کن صبرم به سر رسیده با من بگو بگو از راز قلب او رنگ از رخم پریده وای از شبی که به یادش سحر شود

هرگز چنین نباشد با تار گیسویش داغی به وصعتم در قامتم تنیده دلبرو جان جان جان های من هی هی هی هی

هوی من های های های های

ای جان قلب منه آشفته مرنجان دستی بزنو گردش تقدیر بگردان ای جان

ردی خبری  پیک امیدی بفرستم تا کور شود چشم تاریک حسودان

دلبرو جان جان پرت وای وای وای های من هی هی هی

هوی من های های های دلبرو جان جان

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد همایون شیدایی

بنام


دانلود آهنگ جدید حامد همایون بنام شیدایی

 

ای جان قلب من آشفته مرنجان

دستی بزن و گرذش تقدیر بگردان ای جان

ردی خبری پیک امیدی بفرستم تا کور شود چشم تاریک حسودان

دلبرو جان جان های من هی هی هی هوی من های های های

یارب به سمت یارب روانه کن صبرم به سر رسیده با من بگو بگو از راز قلب او رنگ از رخم پریده وای از شبی که به یادش سحر شود

هرگز چنین نباشد با تار گیسویش داغی به وصعتم در قامتم تنیده دلبرو جان جان جان های من هی هی هی هی

هوی من های های های های

ای جان قلب منه آشفته مرنجان دستی بزنو گردش تقدیر بگردان ای جان

ردی خبری  پیک امیدی بفرستم تا کور شود چشم تاریک حسودان

دلبرو جان جان پرت وای وای وای های من هی هی هی

هوی من های های های دلبرو جان جان

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حامد همایون شیدایی

بازی