دانلود رایگان آهنگ حبیب روح پاک جاده رفتن

دانلود رایگان آهنگ حبیب روح پاک جاده رفتن

بنام

دانلود آهنگ جدید حبیب روح پاک به نام جاده رفتن

متن ترانه حبیب روح پاک جاده رفتن

ببین اشکامو روی گونم
که طوفانی پا کردم
بدون تا روز مرگم پیشتو بز نمیگردم
دارم میمیرم از دوری
دل سنگت تو مغروری
روغ معحض حرفاتم اره تو عاشقم بودی
خدایا سخته تقدیرم دلم گیره
هوز ایجام چطور سر کنم شب و روزام
دیگه حتی تو تنهایی دلم میگیره از غربت
همیشه پشت لبخندم دلم میگیره ازحسرت

+ + + ++ + + + + + + ++ + + +
چقدر سخته که تنهای با بعضم هم اوازاه
داره جونش رو میبازه
یکی اومد تو قلبی که دیگه جدای ندارم من
دیگه بعضما بردارم برم تو جاده رفتن حدایا سخته
تقدریم دلم گیره هنوز اینجام
چطور سر کنم بدون شب و روزا
دارم میرم از این دنیا یه لبخنی تو حرفاته
یعنی از زفتم انقدر تو چشماته
ببین اشکامو روی گونم
که طوفانی پا کردم
بدون تا روز مرگم پیشتو بز نمیگردم
دارم میمیرم از دوری
دل سنگت تو مغروری
روغ معحض حرفاتم اره تو عاشقم بودی
خدایا سخته تقدیرم دلم گیره
هوز ایجام چطور سر کنم شب و روزام
دیگه حتی تو تنهایی دلم میگیره از غربت
همیشه پشت لبخندم دلم میگیره ازحسرت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حبیب روح پاک جاده رفتن

بنام

دانلود آهنگ جدید حبیب روح پاک به نام جاده رفتن

متن ترانه حبیب روح پاک جاده رفتن

ببین اشکامو روی گونم
که طوفانی پا کردم
بدون تا روز مرگم پیشتو بز نمیگردم
دارم میمیرم از دوری
دل سنگت تو مغروری
روغ معحض حرفاتم اره تو عاشقم بودی
خدایا سخته تقدیرم دلم گیره
هوز ایجام چطور سر کنم شب و روزام
دیگه حتی تو تنهایی دلم میگیره از غربت
همیشه پشت لبخندم دلم میگیره ازحسرت

+ + + ++ + + + + + + ++ + + +
چقدر سخته که تنهای با بعضم هم اوازاه
داره جونش رو میبازه
یکی اومد تو قلبی که دیگه جدای ندارم من
دیگه بعضما بردارم برم تو جاده رفتن حدایا سخته
تقدریم دلم گیره هنوز اینجام
چطور سر کنم بدون شب و روزا
دارم میرم از این دنیا یه لبخنی تو حرفاته
یعنی از زفتم انقدر تو چشماته
ببین اشکامو روی گونم
که طوفانی پا کردم
بدون تا روز مرگم پیشتو بز نمیگردم
دارم میمیرم از دوری
دل سنگت تو مغروری
روغ معحض حرفاتم اره تو عاشقم بودی
خدایا سخته تقدیرم دلم گیره
هوز ایجام چطور سر کنم شب و روزام
دیگه حتی تو تنهایی دلم میگیره از غربت
همیشه پشت لبخندم دلم میگیره ازحسرت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حبیب روح پاک جاده رفتن