دانلود رایگان آهنگ حسام انتی نسل سوخته

دانلود رایگان آهنگ حسام انتی نسل سوخته

بنام

دانلود آهنگ جدید حسام انتی به نام نسل سوخته

متن ترانه حسام انتی نسل سوخته

دلم تنگه واسه بچگیام دل نبود از سنگ
واسه مشقام واسه گل کوچیک و هفت سنگ
واسه این قلبه پاک که روی ضربانه و شکر
واسه آرزوهام بشم یه خلبان بزرگ
واسه دوستای بچگیم،عذاب وجدان
یکی دکتر شده یکی پشت میله های زندان
مامان قبل خوابم یه بار دیگه قصه بگو شبا
اینجا تفریح جوونامون شده مرفین و دوا
یه بچه یتیم که داره از دنیا دله پر و
خاطره نداره با کارتن تام و جری و زورو
گوشه ی خیابون گرسنشه و ترازو جلوش
داره وزن میکنه سیریه شکمه منو تو رو
امروز سر راه موند ی بچه واسه مشکل مادی
اینجا فقر و فحشارو با چشم میبینی خیلی عادی
یه بچه که چشم ب پول و خورده منو تو دوخته
اسمشو هرچی میخوای بزار من بش میگم نسل سوخته
دلم تنگه واسه بچگیام دل نبود از سنگ
واسه مشقام واسه گل کوچیک و هفت سنگ
واسه این قلبه پاک که روی ضربانه و شکر
واسه آرزوهام بشم یه خلبان بزرگ
واسه دوستای بچگیم،عذاب وجدان
یکی دکتر شده یکی پشت میله های زندان
مامان قبل خوابم یه بار دیگه قصه بگو شبا
اینجا تفریح جوونامون شده مرفین و دوا
یه بچه یتیم که داره از دنیا دله پر و
خاطره نداره با کارتن تام و جری و زورو
گوشه ی خیابون گرسنشه و ترازو جلوش
داره وزن میکنه سیریه شکمه منو تو رو
امروز سر راه موند ی بچه واسه مشکل مادی
اینجا فقر و فحشارو با چشم میبینی خیلی عادی
یه بچه که چشم ب پول و خورده منو تو دوخته
اسمشو هرچی میخوای بزار من بش میگم نسل سوخته

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسام انتی نسل سوخته

بنام

دانلود آهنگ جدید حسام انتی به نام نسل سوخته

متن ترانه حسام انتی نسل سوخته

دلم تنگه واسه بچگیام دل نبود از سنگ
واسه مشقام واسه گل کوچیک و هفت سنگ
واسه این قلبه پاک که روی ضربانه و شکر
واسه آرزوهام بشم یه خلبان بزرگ
واسه دوستای بچگیم،عذاب وجدان
یکی دکتر شده یکی پشت میله های زندان
مامان قبل خوابم یه بار دیگه قصه بگو شبا
اینجا تفریح جوونامون شده مرفین و دوا
یه بچه یتیم که داره از دنیا دله پر و
خاطره نداره با کارتن تام و جری و زورو
گوشه ی خیابون گرسنشه و ترازو جلوش
داره وزن میکنه سیریه شکمه منو تو رو
امروز سر راه موند ی بچه واسه مشکل مادی
اینجا فقر و فحشارو با چشم میبینی خیلی عادی
یه بچه که چشم ب پول و خورده منو تو دوخته
اسمشو هرچی میخوای بزار من بش میگم نسل سوخته
دلم تنگه واسه بچگیام دل نبود از سنگ
واسه مشقام واسه گل کوچیک و هفت سنگ
واسه این قلبه پاک که روی ضربانه و شکر
واسه آرزوهام بشم یه خلبان بزرگ
واسه دوستای بچگیم،عذاب وجدان
یکی دکتر شده یکی پشت میله های زندان
مامان قبل خوابم یه بار دیگه قصه بگو شبا
اینجا تفریح جوونامون شده مرفین و دوا
یه بچه یتیم که داره از دنیا دله پر و
خاطره نداره با کارتن تام و جری و زورو
گوشه ی خیابون گرسنشه و ترازو جلوش
داره وزن میکنه سیریه شکمه منو تو رو
امروز سر راه موند ی بچه واسه مشکل مادی
اینجا فقر و فحشارو با چشم میبینی خیلی عادی
یه بچه که چشم ب پول و خورده منو تو دوخته
اسمشو هرچی میخوای بزار من بش میگم نسل سوخته

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسام انتی نسل سوخته