دانلود رایگان آهنگ حسام عبادیان تنهایی

دانلود رایگان آهنگ حسام عبادیان تنهایی

بنام

دانلود آهنگ جدید حسام عبادیان به نام تنهایی

متن ترانه حسام عبادیان تنهایی

خرابه های دل من
به زیر پات مونده هنوز
یادم نمیره گفتی که
برو به پای من نسوز

گفتی دیگه نگاه من
سهم غریبه ها شده
گفتی همش توو فکرشم
دلم ازت جدا شده

پای غم تو جون میدم
اما صدام در نمیاد
منو ببخش اگه هنوز
دوست دارم تو رو زیاد

این کوره راه عاشقی
برای من غم بود و بس
منو حس کن از شعری که
واسه تو میزنه نفس

هق هق گریه های من
به گوش تو نمیرسه
خدا به داد من برس
یکی به دادم برسه

به حرمت خاطره ها
یا اشک تو چشام قسم
نمیذارم که بعد تو
کسی بشه هم نفسم
این همه تنهایی برام
زیاده به خدا گلم
بیا دستامو سفت بگیر
میدونی کم تحملم

کم کم دیگه سوی چشام
کم میشه از این گریه هام
تو پیش اون میخندی و
با گریه میگذره شبام

خرابه های دل من
به زیر پات مونده هنوز
یادم نمیره گفتی که
برو به پای من نسوز

گفتی دیگه نگاه من
سهم غریبه ها شده
گفتی همش توو فکرشم
دلم ازت جدا شده

پای غم تو جون میدم
اما صدام در نمیاد
منو ببخش اگه هنوز
دوست دارم تو رو زیاد

این کوره راه عاشقی
برای من غم بود و بس
منو حس کن از شعری که
واسه تو میزنه نفس

هق هق گریه های من
به گوش تو نمیرسه
خدا به داد من برس
یکی به دادم برسه

به حرمت خاطره ها
یا اشک تو چشام قسم
نمیذارم که بعد تو
کسی بشه هم نفسم
این همه تنهایی برام
زیاده به خدا گلم
بیا دستامو سفت بگیر
میدونی کم تحملم

کم کم دیگه سوی چشام
کم میشه از این گریه هام
تو پیش اون میخندی و
با گریه میگذره شبام

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسام عبادیان تنهایی

بنام

دانلود آهنگ جدید حسام عبادیان به نام تنهایی

متن ترانه حسام عبادیان تنهایی

خرابه های دل من
به زیر پات مونده هنوز
یادم نمیره گفتی که
برو به پای من نسوز

گفتی دیگه نگاه من
سهم غریبه ها شده
گفتی همش توو فکرشم
دلم ازت جدا شده

پای غم تو جون میدم
اما صدام در نمیاد
منو ببخش اگه هنوز
دوست دارم تو رو زیاد

این کوره راه عاشقی
برای من غم بود و بس
منو حس کن از شعری که
واسه تو میزنه نفس

هق هق گریه های من
به گوش تو نمیرسه
خدا به داد من برس
یکی به دادم برسه

به حرمت خاطره ها
یا اشک تو چشام قسم
نمیذارم که بعد تو
کسی بشه هم نفسم
این همه تنهایی برام
زیاده به خدا گلم
بیا دستامو سفت بگیر
میدونی کم تحملم

کم کم دیگه سوی چشام
کم میشه از این گریه هام
تو پیش اون میخندی و
با گریه میگذره شبام

خرابه های دل من
به زیر پات مونده هنوز
یادم نمیره گفتی که
برو به پای من نسوز

گفتی دیگه نگاه من
سهم غریبه ها شده
گفتی همش توو فکرشم
دلم ازت جدا شده

پای غم تو جون میدم
اما صدام در نمیاد
منو ببخش اگه هنوز
دوست دارم تو رو زیاد

این کوره راه عاشقی
برای من غم بود و بس
منو حس کن از شعری که
واسه تو میزنه نفس

هق هق گریه های من
به گوش تو نمیرسه
خدا به داد من برس
یکی به دادم برسه

به حرمت خاطره ها
یا اشک تو چشام قسم
نمیذارم که بعد تو
کسی بشه هم نفسم
این همه تنهایی برام
زیاده به خدا گلم
بیا دستامو سفت بگیر
میدونی کم تحملم

کم کم دیگه سوی چشام
کم میشه از این گریه هام
تو پیش اون میخندی و
با گریه میگذره شبام

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسام عبادیان تنهایی