دانلود رایگان آهنگ حسن تقوی قرار ما

دانلود رایگان آهنگ حسن تقوی قرار ما

بنام

ترانه و آهنگ : حسن تقوی – تنظیم : مصطفی رحیم زاده

دانلود آهنگ جدید حسن تقوی به نام قرار ما

یادته قلب منو توهک شده بود روى یه کنده
کنده اى که یه عمرى ما رو به هم رسونده
اسم منو تو کنار هم بود همون جایی که پناهمون بود
کنار ما ها هزارتا خط بود یه خط محکم میون ما بود
………..……………..
قرار ما یادت نره درختو جا به جا نگیر
اینجا پره درخت و قلبمو اشتباه نگیر
رفتى پى دلخوشیات دلو گذاشتى زیر پات
چقد بگم دوست دارم اما تو رفتى،بى خیال

یادته قلب منو توهک شده بود روى یه کنده
کنده اى که یه عمرى ما رو به هم رسونده
اسم منو تو کنار هم بود همون جایی که پناهمون بود
کنار ما ها هزارتا خط بود یه خط محکم میون ما بود
………..……………..
قرار ما یادت نره درختو جا به جا نگیر
اینجا پره درخت و قلبمو اشتباه نگیر
رفتى پى دلخوشیات دلو گذاشتى زیر پات
چقد بگم دوست دارم اما تو رفتى،بى خیال

یادته قلب منو توهک شده بود روى یه کنده
کنده اى که یه عمرى ما رو به هم رسونده
اسم منو تو کنار هم بود همون جایی که پناهمون بود
کنار ما ها هزارتا خط بود یه خط محکم میون ما بود
………..……………..
قرار ما یادت نره درختو جا به جا نگیر
اینجا پره درخت و قلبمو اشتباه نگیر
رفتى پى دلخوشیات دلو گذاشتى زیر پات
چقد بگم دوست دارم اما تو رفتى،بى خیال

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسن تقوی قرار ما

بنام

ترانه و آهنگ : حسن تقوی – تنظیم : مصطفی رحیم زاده

دانلود آهنگ جدید حسن تقوی به نام قرار ما

یادته قلب منو توهک شده بود روى یه کنده
کنده اى که یه عمرى ما رو به هم رسونده
اسم منو تو کنار هم بود همون جایی که پناهمون بود
کنار ما ها هزارتا خط بود یه خط محکم میون ما بود
………..……………..
قرار ما یادت نره درختو جا به جا نگیر
اینجا پره درخت و قلبمو اشتباه نگیر
رفتى پى دلخوشیات دلو گذاشتى زیر پات
چقد بگم دوست دارم اما تو رفتى،بى خیال

یادته قلب منو توهک شده بود روى یه کنده
کنده اى که یه عمرى ما رو به هم رسونده
اسم منو تو کنار هم بود همون جایی که پناهمون بود
کنار ما ها هزارتا خط بود یه خط محکم میون ما بود
………..……………..
قرار ما یادت نره درختو جا به جا نگیر
اینجا پره درخت و قلبمو اشتباه نگیر
رفتى پى دلخوشیات دلو گذاشتى زیر پات
چقد بگم دوست دارم اما تو رفتى،بى خیال

یادته قلب منو توهک شده بود روى یه کنده
کنده اى که یه عمرى ما رو به هم رسونده
اسم منو تو کنار هم بود همون جایی که پناهمون بود
کنار ما ها هزارتا خط بود یه خط محکم میون ما بود
………..……………..
قرار ما یادت نره درختو جا به جا نگیر
اینجا پره درخت و قلبمو اشتباه نگیر
رفتى پى دلخوشیات دلو گذاشتى زیر پات
چقد بگم دوست دارم اما تو رفتى،بى خیال

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسن تقوی قرار ما